Freelance opdrachten in een Agile omgeving


Ben je Scrummaster of wil je gewoon graag werken in een Agile omgeving? Op Freelapp.nl vind je actuele freelance opdrachten voor opdrachten waarin volgens de Scrum of Kanban methodiek wordt gewerkt.

Deze projecten per mail?

Maak in 2 minuten je eigen profiel met de zoekwoorden
agile kanban product+owner productowner scrum scrum+master scrummaster

Agile werken

Agile werken houdt in dat er in korte cycli (sprints) van meestal twee tot drie weken, een product op te leveren dat de klant weer een kleine stap vooruit helpt in de opdracht. Door de korte cycli kan er direct ervaring worden opgedaan met het opgeleverde product, komen fouten snel boven en kunnen deze problemen direct worden verholpen. Dit maakt organisaties wendbaarder, waardoor ze sneller op nieuwe ontwikkelingen kunnen inspelen. Agile teams zijn multi-disciplinair waarbij informatie met elkaar gedeeld wordt.

Scrum

Scrum is een Agile framework waarbij wordt gewerkt in een multi-disciplinair team en sprints van 2 tot 4 weken. Een product owner stelt samen met de klant de functionele eisen en wensen op waaraan het product moet voldoen. Het team, onder leiding van de scrum master, maakt een inschatting van de hoeveelheid werk. Doordat alle vereisten disciplines aanwezig zijn, is ook alle kennis aanwezig om deze inschatting te kunnen maken. Tijdens de sprint worden dagelijks korte vergaderingen gehouden van circa 15 minuten waarbij alle deelnemers vertellen wat ze hebben gedaan, wat ze gaan doen en tegen welke problemen ze zijn aangelopen of welke problemen ze verwachten. Deze korte vergaderingen heten 'stand ups' omdat alle deelnemers staan. De vergadering wordt gehouden bij het sprint-board, waarop alle taken van de sprint zichtbaar zijn.

Kanban

Kanban is net als Scrum een Agile werkmethode. Een belangrijk verschil tussen Kanban en Scrum is dat er binnen Kanban geen sprints zijn. Er wordt gekeken hoeveel ruimte er is om werk op te pakken. Er zijn duidelijke afspraken wanneer een taak klaar is en wanneer er dus ruimte is voor de volgende taak. Zodra er ruimte is voor een nieuwe taak wordt deze opgepakt. Een 'pull' dus vanuit de werkorganisatie, in plaats van een push vanuit het management. Het werkproces kan heel eenvoudig worden ingericht, met een werkbak wat er nog gedaan moet worden, de onderhanden werkzaamheden en afgeronde werkzaamheden. Maar ook een uitgebreider werkproces is mogelijk, met statussen als testen, wacht op klant, etc.