Verkooptalent Regio Zwolle

Gepubliceerd op: 18-02-2018 17:21

Verkooptalent Regio Zwolle

Bron: villamedia   

50 soortgelijke opdrachten gevonden!

Projectleider Facilitair Defensie
(19-01-2038 04:14)
Utrecht, Utrecht Temployeenet bv
Voor onze opdrachtgever zoeken wij de volgende kandidaat:
 
Functienaam     :   
Projectleider Facilitair Defensie     ( M / V)
 
Voor het Het Commando DienstenCentra (CDC) van Defensie zoeken wij een Facilitair Projectleider met aantoonbare werkervaring op het gebied van project- en verandermanagement. Aantoonbare werkervaring met verbeteren en standaardisatie van processen en ruime werkervaring in leidinggevende functies/projectmanagement zijn EISEN !
 
Standplaats         :  Utrecht (Kromhout Kazerne Herculeslaan 1, 3584 AB Utrecht
 
Geplande start    :   1 november            (ZSM uw reactie !)  
 
Verwachte duur   :   minimaal ÉÉN JAAR !     (optie op verlenging ! )
 
Uren per week     :   36        (verdeeld over 5 dagen per week)                  
 

Indicatie bruto maandsalaris bedraagt 8.300,-- Euro en is gebaseerd op een 36 urige werkweek. Het genoemde BM tbv 8.300,-- is inclusief 8 % vakantiegeld en inclusief betaalde vakantiedagen.
 
Exclusief :  woon/werk reiskosten 19 cent per km of per 2de klas OV.
 
Indicatie max. uurtarief ZPP’er : 70,-- Euro, all-in, excl. btw.
 
H.e.e.a. afhankelijk van het aantal jaren juiste werkervaring, opleidingen en cursussen en certificeringen.
 
Vanwege de relatieve haast van onze opdrachtgever met de afronding van deze selectie nog in weeknr. 43 (23 t/m 28 oktober) , ontvangen wij gaarne ZSM uw CV  ! 
 
Note: 
 
Selectiegesprekken zullen “naar verwachting” plaatsvinden op dinsdag 31 oktober.
 
Opdracht & Functieomschrijving
 
Het Commando DienstenCentra (CDC) is het shared service center voor Defensie. Het CDC ondersteunt wereldwijd de krijgsmacht met onder andere huisvesting, catering, gezondheidszorg, transport, ICT en personele en facilitaire diensten. Het CDC levert haar producten en specialistische diensten op kosteneffectieve wijze volgens afgesproken kwaliteit, levertijd, hoeveelheid en tegen marktconforme prijzen.
 
De werkzaamheden worden verricht binnen de Commandogroep van het Facilitair Bedrijf Defensie (FBD). Het FBD is de facilitaire dienstverlenende organisatie van Defensie. Het FBD is opgehangen onder de Divisie Facilitair & Logistiek (DF&L), Directie Facilitair en bestaat uit een centrale staforganisatie (commandogroep, interne ondersteuning en centrale staf) en uit zeven FBD-Regio’s. Een FBD-Regio beschikt over meerdere FBD-Locaties waarop een locatiemanager, Service Balie en Ondersteunende
Diensten zijn georganiseerd. Daarnaast heeft elke FBD-Regio een eigen staforganisatie. De Senior Projectleider levert op grond van specifieke deskundigheid ofwel breed georiënteerde deskundigheid van het volledige eigen functiegebied een inhoudelijk (specialistische) bijdrage aan de voorbereiding, ontwikkeling en realisatie van de projectdoelen en vertegenwoordigt het project in- en extern verband.
 
Werkzaamheden:
 
1. Is verantwoordelijk voor het (mede) initiëren en realiseren van projecten, door:
 
 • Het opzetten, uitwerken, uitvoeren en borgen van (multidisciplinaire) projecten
 • Het als projectleider monitoren van de voortgang van de projecten
 • Het coördineren van de werkzaamheden van de betrokken medewerkers bij de projecten door het verdelen van de werkzaamheden en het houden van toezicht op de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden
 • Verzorgt de inhoudelijke voorbereiding van bespreek- en beslisdocumenten en standpunten ten behoeve van het project
 • Het leveren van een bijdrage aan evaluaties op afgeronde projecten
 • Het bijdragen aan de kwaliteitsbewaking en -verbetering van de geleverde dienstverlening;
 • Het signaleren van risico’s en knelpunten aan plv. C- FBD
 • Het geven van adviezen aan plv. C- FBD over nieuwe projecten op het gebied van haalbaarheid, toepasbaarheid en effectiviteit
 
 
2. Levert een bijdrage aan externe projecten, door:
 
 • Het op grond van eigen materiedeskundigheid een specifieke inbreng te hebben in het betreffende project.
 • Het afstemmen van de FBD bijdrage aan (lopende) defensiebrede projecten met interne en externe organisatieonderdelen en het voeren van overleg in dat kader.
 • Het coördineren van de werkzaamheden van de betrokken medewerkers bij de projecten door het verdelen van de werkzaamheden en het houden van toezicht op de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden
 • Het bijdragen aan de opstelling van rapporten, plannen, ontwerpen e.d. gericht op de voorbereiding, ontwikkeling, uitvoering en realisatie van doelen binnen het domein van het project.
 
3. Begeleidt projecten, door:
 
 • Het op verzoek van (leden van) het MT ondersteuning te bieden bij projecten binnen het FBD
 • Het ondersteunen van andere projectleiders binnen het FBD door kennis en expertise aan te bieden in het managen van projecten;
 
Speelruimte:
 
De Senior Projectleider is verantwoording verschuldigd aan plv. C- FBD voor wat betreft de inhoud en kwaliteit van de lopende en opgeleverde projecten, de wijze van borging van projectresultaten in de staande bedrijfsvoering, de wijze van optreden als projectleider en als deelnemer, alsmede voor advisering en ondersteuning van het management.
 
De Senior Projectleider neemt beslissingen over de wijze van coördinatie en uitvoering van projecten, het aansturen en verbeteren van de bedrijfsprocessen binnen het eigen aandachtsgebied, over de inhoudelijke bijdragen en adviezen aan de projecten en over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het zo optimaal mogelijk realiseren van doelstellingen;
 
 
Omschrijving juiste kandidaat
 
Opleiding :
 
 • Afgeronde HBO(+)-opleiding facility of gelijkwaardig
 • Opleiding Projectmanagement 2 (Prince2 certificering)
Kennis, Inzicht en Vaardigheden
 
 • kennis van de defensieorganisatie in het algemeen
 • kennis van integrale management- en bedrijfsvoeringmethoden en technieken
 • kennis op het gebied van projectmatig werken en verandermanagement
 • vaardigheid in het verbeteren en standaardiseren van processen
 • vaardigheid in het analyseren van complexe vraagstukken en het formuleren van adviezen
 • vaardigheid in het analyseren van ontwikkelingen en het opstellen van projectplannen
 • kennis van continue verbeteren op basis van LEAN-management
 • vaardigheid in het managen van projecten.
Contacten:
 
 • Met C- FBD, plv. C- FBD, C- regio, staf FBD en regio’s om kennis en informatie in te winnen, om af te stemmen en te adviseren over onderwerpen, processen en oplossingsrichtingen in relatie tot de eigen projectinbreng
 
 • Over de te behalen resultaten van projecten op het personele functiegebied om de gestelde doelen te realiseren en implementatie mogelijk te maken
 
 • Met plv. C- FBD omtrent de voortgang van de werkzaamheden en het stellen van prioriteiten
 
 • Met personeel van het FBD over nieuwe projecten dan wel nieuw te leveren producten/diensten om betrokkenen te informeren en alternatieve oplossingsrichtingen te bespreken
 

Agile Testers per 2 april
(19-01-2038 04:14)
Zwolle, Overijssel Temployeenet bv
Voor onze directe en vaste opdrachtgever, waar wij reeds sinds juni 2014 meerdere medewerkers hebben geplaatst (de teller staat nu op 15), zoeken wij de volgende kandidaten :
 
Functienaam :    Agile Testers per 2 april      ( 2 fte, M / V)
 
Wij zoeken 2 Testanalisten (gecertificeerd voor TMAP en/of ISTQB is een eis !)  met minimaal 3 tot 5 jaar aantoonbare werkervaring als Testanalist,  waarvan minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een scrum/agile team bestaande uit 5-10 personen. Aantoonbare opgedane kennis van en werkervaring met systeem- en acceptatie testen van web-applicaties en meer dan 3 jaar kennis en werkervaring met Selenium/Fitnesse zijn ook harde EISEN !
 
IDEAAL VOOR EEN KANDIDAAT DIE VAN BAAN WIL VERANDEREN OF ZPP’er WIL WORDEN.
 
Werklocatie         :   Zwolle   (8011 CW)
 
Geplande start    :   2 april februari        ( ZSM jouw reactie, ivm snelle afronding selectie!)
 
De start kan pas plaatsvinden zodra de door TemployeeNet geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. Dit kan enige tijd in beslag nemen en kandidaat dient hier rekening mee te houden. (geschatte duur 6 tot 14 weken, het is een korte screening) Echter bij sommige functies mogen kandidaten van TemployeeNet reeds starten gedurende de looptijd van de screening ! Dus indien mogelijk ook eerder dan 2 april
 
Verwachte duur     :  ÉÉN JAAR  !            (optie op verlengingen tot eind 2019 !)     
                                                           
Uren per week     :   36 uur           (verdeeld over 5 dagen per week)
 
Indicatie bruto maandsalaris bedraagt 7.000,-- Euro en is gebaseerd op een 36 urige werkweek. Het hierboven genoemde BM is inclusief 8 % vakantiegeld en betaalde vakantiedagen.
 
Exclusief  woon/werk reiskosten 19 cent per km of per 1ste klas OV
 
OF (indicatie) 60,-- Euro per uur voor een ZPP’er. All-in, Excl. btw
 
H.e.e.a. afhankelijk van het aantal jaren juiste werkervaring, opleidingen en certificeringen.
 
Vanwege de relatieve haast van onze opdrachtgever met de afronding van deze selectie nog in begin weeknr. 1 , ontvangen wij gaarne ZSM jouw CV uiterlijk VOOR maandag 1 jauari  16.00 uur !
 
Note : 
 
Verificatiegesprekken vinden reeds plaats op woensdag 10 en januari. Gelieve hier rekening mee te houden !
 
- Dus medio januari weet je reeds of je per 2 april kan beginnen. 
 
! Ideaal ivm een evt opzegtermijn !
 
 
Opdracht omschrijving:
 
De testanalist maakt deel uit van een multidisciplinair team (scrumteam), gevestigd te Zwolle. Binnen het scrumteam wordt, in sprints van 2 weken, gewerkt aan de bouw en verdere ontwikkeling van de applicatie BVH (Basis Voorziening Handhaving). BVH is de applicatie voor de basispolitiezorg waarin incidenten en acties worden vastgelegd. Het is een van de operationeel kritische applicaties die 24/7 beschikbaar moet zijn voor 45.000 gebruikers. Van de testanalist wordt dan ook verwacht dat hij/zij een leidende rol neemt in het behoud van de kwaliteit van BVH.
 
Doelstelling:
 
Testexpertise in SCRUM-team inbrengen en uitvoeren
 
Verantwoordelijkheden
De kandidaat met allround testervaring wordt ingezet als Agile tester. Kennis van alle moderne testmethodieken en ervaring met testautomatisering is hierbij van belang. De tester zal ook ondersteunen bij het opstellen van unittests.
 
Vakmatige taken:
 
 • Acceptatie criteria van user stories scherp krijgen
 
 • Opzetten en onderhouden van geautomatiseerde testomgeving (Selenium testscripts)
 
 • Regressietest strategie
 
 • Verdere uitvoering testwerkzaamheden
 
 
Geen leidinggevende taken en de inzet is in het project.
 
Contacten
Samenwerking met acceptanten, testanalisten en testmanagers binnen de politieorganisatie.
 
 

Adviseur FM Planmatig Onderhoud per 2 april
(19-01-2038 04:14)
Rotterdam, Zuid-Holland Temployeenet bv
Voor onze directe en vaste opdrachtgever, waar wij reeds sinds 2014 meerdere medewerkers hebben geplaatst (de teller staat nu op 15), zoeken wij de volgende kandidaten :
 
Functienaam :    Adviseur FM Planmatig Onderhoud per 2 april    ( 2 fte M / V)
 
Wij zoeken twee Adviseurs Facility Management Planmatig Onderhoud (afgeronde HBO opleiding in technische of facilitaire richting eis !) met minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider / opdrachtgever van technische onderhoudswerkzaamheden waarbij je verantwoordelijk bent geweest voor de inhuur en de aansturing van externe uitvoeringscapaciteit.
Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met meerjarenonderhoudsplanningen en systemen en heeft aantoonbare werkervaring binnen of in opdracht voor een overheidsorganisatie zijn ook harde EISEN !
 
IDEAAL VOOR EEN KANDIDAAT DIE VAN BAAN WIL VERANDEREN OF ZPP’er WIL WORDEN.
 
Standplaats         :   Rotterdam, Marten Meesweg 35, (3068 AV) en landelijk 
                               (Haarlem, Amsterdam en Den Haag)
 
Geplande start    :   2 april              (gaarne uw reactie, ivm snelle afronding selectie!)
 
De start kan pas plaatsvinden zodra de door TemployeeNet geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. Dit kan enige tijd in beslag nemen en kandidaat dient hier rekening mee te houden. (geschatte duur 6 tot 14 weken, afhankelijk soort screening)
Echter bij sommige functies mogen kandidaten van TemployeeNet reeds starten gedurende de looptijd van de screening ! Dus indien mogelijk ook eerder 2 april
 
Verwachte duur     :  minimaal 8 maanden !           (optie op verlengingen tot eind 2019 !)     
                                                           
Uren per week     :   36 uur           (verdeeld over 4 of 5 dagen per week)
 
Indicatie bruto maandsalaris bedraagt 8.000,-- Euro en is gebaseerd op een 36 urige werkweek. Het hierboven genoemde BM is inclusief 8 % vakantiegeld en betaalde vakantiedagen.
 
Exclusief  woon/werk reiskosten 19 cent per km of per 1ste klas OV
 
OF (indicatie) 65,-- Euro per uur voor een ZPP’er. All-in, Excl. btw
 
H.e.e.a. afhankelijk van het aantal jaren juiste werkervaring, opleidingen en certificeringen.
 
Vanwege de relatieve haast van onze opdrachtgever met de afronding van deze selectie nog in begin weeknr. 3, ontvangen wij gaarne ZSM jouw CV  !
 
Note 2 :
 
Verificatiegesprekken vinden reeds plaats op woensdag 31 januari te Rotterdam. Gelieve hier rekening mee te houden !
 
- Dus eind januari weet je reeds of je per 2 april kan beginnen. 
 
!   Ideaal ivm een evt opzegtermijn !
 
Opdracht omschrijving
 
De sector Huisvesting van de Dienst Facility Management, onderdeel van het Politiedienstencentrum, bestaat uit de teams Ruimtemanagement, Projectmanagement en Technisch Beheer. De sector richt zich op het optimaal faciliteren van het korps bij de realisatie van zijn huisvestingsbehoefte op functioneel, financieel en technisch gebied. De sector Huisvesting is geconcentreerd ingericht, echter de medewerkers werken daar waar de projecten worden uitgevoerd.
 
Het Team Technisch Beheer heeft als doel het onderhouden en technisch in stand houden van de huisvestingsportefeuille van de Nationale Politie.
 
De Dienst FM heeft Nederland verdeeld in drie verzorgingsgebieden, te weten Noord-Oost-Midden, Noord-West en Zuid. Per verzorgingsgebied heeft team Technisch Beheer een regieteam ingericht voor het (laten) uitvoeren van het onderhoud aan de politieobjecten; dit onder aansturing van een coordinator.
 
Er worden twee identieke functies uitgevraagd. Je geeft, samen met de coördinator Technisch Beheer en met de Technisch Adviseurs van het team, sturing aan het zo optimaal mogelijk laten uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden. Het geografische aandachtsgebied is m.n. het verzorgingsgebied Noord-West (de Politie eenheden Noord Holland, Amsterdam en Den Haag).
 
Het onderhoud jaarplan wordt opgesteld door je collega Technisch adviseurs. Je analyseert de jaarplannen van de drie geografische eenheden binnen het gebied, en maakt een logische uitvoeringsclustering op gebouw- en installatieonderdelen.
 
Je zorgt dat de uitvoerende facilitaire teams, decentraal opgesteld binnen regionale Teams Facilitaire Services (TFS) de werkzaamheden binnen plan en budget uitvoeren, waar nodig ondersteund door extern in te huren flexcapaciteit. Jij bent verantwoordelijk voor de aansturing van deze ‘flexpoolers’. Je rapporteert aan je eigen coördinator Technisch Beheer én (samen met de uitvoerende facilitaire teams) aan de huisvestingscoördinator van TFS.
 
De standplaats is Rotterdam. Je functie is echter een mobiele functie, dat wil zeggen dat je overwegend in de eenheden zult werken, bij en met de regionale TFS teams.
 
Voor wat betreft de duur van de opdracht; voor nu is in de aanvraag 30-06-2018 als einddatum opgenomen, echter wordt het contract in alle waarschijnlijkheid verlengd tot 31-12-2018 met daarna nog een optie op verlenging 2x 12 maanden.
 
Doelstelling:
 
Organiseren en realiseren van de jaarschijf Planmatig Onderhoud dat voortkomt uit het MJOP en eerste aanspreekpunt voor onderhoudswerkzaamheden van team Technisch Beheer in het verzorgingsgebied Noord-West. Het jaarlijkse budget voor Planmatig Onderhoud in het genoemde verzorgingsgebied bedraagt ca. 10 à 12 miljoen Euro.
 
Verantwoordelijkheden:
 
 • Je beoordeelt en accordeert mutaties in het vastgestelde onderhoud jaarplan
 
 • Je bent verantwoordelijk voor de inhuur en de aansturing van externe uitvoeringscapaciteit; deze zogenaamde ‘flexpoolers’ die worden ingezet ter versterking van de uitvoeringscapaciteit van de TFS teams.
 
 • Je bent verantwoordelijk voor de inhuur en de aansturing van externe technisch advies voor advies m.b.t. de realisatie van planmatig onderhoud
 
Vakmatige taken:
 
 • ‘Mandjes’ maken: onderhoudsregels uit de jaarschijven Planmatig Onderhoud voor gelijksoortige gebouwonderdelen of installaties worden doelmatig samengevoegd en gezamenlijk aanbesteed
 
 • Het maken of laten maken van werkomschrijvingen, bestekken e.d.
 
 • Advies en sturing m.b.t. het uitvragen en beoordelen van offertes Planmatig onderhoud waaronder mini-competities
 
 • Voorbereiden van uitvoerings- en adviesopdrachten
 
 • Organiseren van opleveringen
 
 • Opstellen  van voortgangsrapportages Planmatig Onderhoud
 
 • Advies en sturing op organiseren en actueel houden van technische documenten in de regionale huisvestingsarchieven (de pandgegevens worden primair door de RFS teams ontvangen en verwerkt).
 
Contacten:
 
Samenwerking met andere adviseurs planmatig onderhoud, team technisch beheer,  lokale facilitaire medewerkers,  adviseurs inkoop, (regionale en centrale) contractmanagers, leveranciers en andere stakeholders om het beoogde resultaat te bereiken.
 
Geen leidinggevende taken en de inzet is in de lijn
 

Jurist / Adviseur Gemeente
(19-01-2038 04:14)
Eemnes, Noord-Holland Temployeenet bv
Voor onze directe opdrachtgever zoeken wij de volgende kandidaat :
 
Functienaam :    Jurist / Adviseur Gemeente    (M/ V)
 
Wij zoeken een Juridisch Adviseur (afgeronde WO-opleiding Nederlands Recht) met minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als juridisch adviseur of in een soortgelijke functie bij een gemeentelijke instelling. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met juridische advisering in een bestuurlijk complexe context is ook een harde EIS ! 
 
Werklocatie        :     Eemnes (3755 AZ)
 
Geplande start    :    maandag 5 februari     (zsm uw reactie ivm afronding selectie !)
 
Verwachte duur   :   minimaal 6 maanden  !       (+ optie op verlenging !)
 
Uren per week     :    32         (verdeeld over 4 of dagen per week)
 
Indicatie bruto maandsalaris bedraagt 8.500,-- Euro en is gebaseerd op een 36 urige werkweek. Het genoemde BM is inclusief 8 % vakantiegeld en inclusief betaalde vakantiedagen.
 
Exclusief :  woon/werk reiskosten 19 cent per km of per 1 ste klas OV.
 
Indicatie uurtarief ZPP ‘er 70,-- Euro, incl. alle kosten en excl. btw.
 
H.e.e.a. afhankelijk van het aantal jaren juiste werkervaring, opleidingen en cursussen en certificeringen.
 
Vanwege de relatieve haast van onze opdrachtgever met de afronding van deze selectie nog in begin weeknr. 4, ontvangen wij gaarne ZSM uw CV uiterlijk voor donderdag 25 januari 12.00 uur ! 
 
Note 1 :  
 
Selectiegesprekken vinden reeds plaats op dinsdag 30 januari. Op deze dag (op een vooraf afgesproken tijdstip) moet u aanwezig kunnen zijn !
 
Organisatie:
 
De BEL Combinatie is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken ze alle drie gebruik van één grote, professionele en flexibele ambtelijke organisatie: de BEL Combinatie. Je werkveld is verspreid over de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Onze organisatie houdt niet vast aan één organisatiemodel, maar blijft zich continue ontwikkelen. Wij werken vanuit de volgende vier kerncompetenties: Professionaliteit, Openheid, Samenwerken en Publiek Ondernemerschap.
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft opdracht gegeven voor het laten uitvoeren van een bestuurskrachtonderzoek in de regio Gooi- en Vechtstreken. Op basis van de inzichten die het bestuurskrachtonderzoek heeft  gegeven, is besloten welke vervolgstappen in de bestuurlijke inrichting van de regio zijn te nemen. Het besluit van Gedeputeerde Staten is dat een AHRI-procedure is gestart om te komen tot gemeentelijke herindeling binnen de regio Gooi- en Vechtstreek. Welke gevolgen dit gaat hebben voor de BEL Combinatie, is vooralsnog niet duidelijk.
 
 
Opdracht omschrijving:
 
In onze organisatie werk je voor verschillende opdrachtgevers: de werkorganisatie en de drie colleges. Je kunt je feilloos bewegen binnen deze verschillende speelvelden. Met een klein team van juristen en medewerkers van de commissie voor bezwaarschriften, vorm je het team Juridische Zaken. Van jou wordt een stevige bijdrage verwacht in de complexere juridische dossiers. Daarbij ben je in staat de maatschappelijke context van juridische vraagstukken te duiden.
 
Voor de collega’s van Juridische Zaken vervul je vanuit je eigen bagage de rol van sparringpartner.
 
Je takenpakket bestaat o.a. uit:
 
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur, directie en de gemeenten over maatschappelijk en bestuurlijk complexe juridische vraagstukken
 
 • Juridisch consulentschap voor de organisatie, waaronder onvoorziene omstandigheden voorbehouden (ervaring met persoonsgerichte aanpak)
 

Sr. Systeemspecialist VMware per 7 mei
(19-01-2038 04:14)
Zwolle, Overijssel Temployeenet bv
Voor onze directe en vaste opdrachtgever, waar wij reeds sinds juni 2014 meerdere medewerkers hebben geplaatst (de teller staat nu op 15), zoeken wij de volgende kandidaat :
 
Functienaam :    Sr. Systeemspecialist VMware per 7 mei    ( M / V)
 
Wij zoeken een Sr. Systeemspecialist VMware die in de afgelopen 7 jaar, minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring heeft als systeemspecialist VMware.(HBO opleiding in de richting van Informatica of Systeembeheer PLUS VMware VCP6 en Cisco CCNP gecertificeerd EIS !)
Aantoonbare werkervaring met Vblock Converged Infrastructure zijn ook harde EISEN !
 
IDEAAL VOOR EEN KANDIDAAT DIE VAN BAAN WIL VERANDEREN OF ZPP’er WIL WORDEN.
 
Werklocatie         :   Zwolle   (8011 CW)
 
Geplande start    :   7 mei           (ZSM uw reactie, ivm snelle afronding selectie!)
 
De start kan pas plaatsvinden zodra de door TemployeeNet geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. Dit kan enige tijd in beslag nemen en kandidaat dient hier rekening mee te houden. (geschatte duur 6 tot 14 weken, afhankelijk soort screening)
Echter bij sommige functies mogen kandidaten van TemployeeNet reeds starten gedurende de looptijd van de screening ! Dus indien mogelijk ook eerder 7 mei
 
Verwachte duur     :  ÉÉN JAAR  !            (optie op verlengingen tot eind 2019 !)     
                                                           
Uren per week     :   36 uur           (verdeeld over 5 dagen per week)
 
Indicatie bruto maandsalaris bedraagt 9.000,-- Euro en is gebaseerd op een 36 urige werkweek. Het hierboven genoemde BM is inclusief 8 % vakantiegeld en betaalde vakantiedagen.
 
Exclusief  woon/werk reiskosten 19 cent per km of per 1ste klas OV
 
OF (indicatie) 75,-- Euro per uur voor een ZPP’er. All-in, Excl. btw
 
H.e.e.a. afhankelijk van het aantal jaren juiste werkervaring, opleidingen en certificeringen.
 
Vanwege de relatieve haast van onze opdrachtgever met de afronding van deze selectie nog in weeknr. 4 (22 tot 27 januari), ontvangen wij gaarne zsm uw CV !
 
Note:  
 
Selectiegesprekken zullen reeds plaatsvinden in weeknr. 5  (29 jan. t/m 2 feb)
 
- Dus begin februari weet je reeds of je per 7 mei kan beginnen. 
 
!   Ideaal ivm een evt opzegtermijn !
 
Functie omschrijving:
 
Het Speciaal Beheer Team (SBT) is onderdeel van Dienst-ICT van de Nationale Politie. Het SBT ondersteund o.a. de technische infrastructuur van de teams digitale opsporing en cybercrime (TDO). Als 'Senior Converged Infrastructure Engineer' bij het SBT ben je betrokken bij het beheer van het 'Digitaal Transferium' op basis van Converged Infrastructuur (DellEMC Vblock) en de diverse projecten die door dit team worden uitgevoerd. De opdracht omvat het (in samenwerking) ontwerpen en realiseren van een goed beheerbare, betrouwbare en vooral veilige ICT infrastructuur. Voor de functie is brede kennis en ervaring nodig op het vlak van vmware, cisco netwerkinfrastructuur, cisco ucs serverinfrastructuur, emc storage (vnx en isilon).
 
 
Doelstelling:
 
 • Het doorontwikkelen en beheren van een betrouwbaar VMware platform op basis van Vblock Converged Infrastructuur.
 
Verantwoordelijkheden:
 
 • Opstellen en implementeren van realisatieadviezen voor meer complexe/samengestelde systemen
 
 • Expertise gerelateerde incidenten/problemen afhandelen
 
 • Migratiewerkzaamheden voorbereiden en uitvoeren
 
 • Participeren in projecten en in een multidisciplinair (scrum)team
 
 • Voortgang rapporteren van de werkzaamheden
 
 • Documentatie van de ontwikkeling en wijziging verzorgen
 
Vakmatige taken:
 
 • Adviseren, ontwerpen, beheren en documenteren van ICT infrastructuur van het Digitale Transferium.
 
 • In staat om complexe technische vraagstukken te vertalen naar begrijpbare, onderbouwde keuzes voor beslissers.
 
 
Geen leidinggevende taken en de inzet is zowel in de Lijn als in het Ptoject
Het betreft meerdere projectwerkzaamheden.
 
Contacten
Samenwerking met alle collega's die direct betrokken zijn bij het Digitaal Transferium en landelijke (netwerk)infrastructuur. Daarnaast contacten met leverancier (voornamelijk engelstalig).
 
 
                               Omschrijving juiste en meest ideale kandidaat :
 
Opleiding
 • Een afgeronde en geaccreditteerde HBO/WO opleiding in de richting van Informatica of Systeembeheer
 • VMware VCP6
 • Cisco CCNP
 • Microsoft MCSE
 
Werkervaring
 • In de afgelopen 7 jaar, minimaal 5 jaar relevante ervaring als systeemspecialist VMware;
 • Aantoonbare werkervaring met Cisco routers/switches en (Juniper) firewalls;
 • Aantoonbare werkervaring met Vblock Converged Infrastructure;
 • Aantoonbare werkervaring met EMC VNX en Isilon storage;
 • Ervaring met Citrix XenDesktop en/of VMware NSX;
 • Werkervaring bij de overheid.

RijnlandRoute N206 Ir. G. Tjalmaweg
(23-03-2018 00:26)
RijnlandRoute N206 Ir. G. Tjalmaweg.

RijnlandRoute N206 Ir. G. Tjalmaweg
(23-03-2018 00:26)
RijnlandRoute N206 Ir. G. Tjalmaweg.

Projectleider Olasfa
(22-03-2018 15:36)
Opdracht voor Projectleider Olasfa in Zwolle voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.

Medior Technisch PEGA-tester
(22-03-2018 15:25)
Opdracht voor Medior Technisch PEGA-tester in Zwolle voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.

Freelance opdracht: Adviseur P&O
(21-03-2018 16:44)
Startdatum: 23-04-2018 Einddatum: 22-06-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 16 Sluitingsdatum: 30-03-2018 om 10:00 uur We zoeken een allround P&O adviseur die eenvoudig en van nature verbinding maakt. Ervaring binnen de overheid is een must en bij voorkeur binnen een veiligheidsregio. U dient ervaring te hebben met de CAR UWO en bij voorkeur ook...

Senior PEGA Testadviseur
(21-03-2018 16:42)
Opdracht voor Senior PEGA Testadviseur in Zwolle voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.

Freelance opdracht: P&O Adviseur
(21-03-2018 10:58)
De opdracht Het gaat om reguliere P&O-advieswerkzaamheden ten behoeve van de Veiligheidsregio. Je hebt ervaring met de CAR UWO en bij voorkeur ook met de rechtspositie van de brandweer. Wat ga je doen? adviseren van het afdelingshoofd bij p-gerelateerde taken; werving en selectie; langdurige ziektedossiers; opleiding en ontwikkeling; individuele...

Online Marketeer Gevraagd voor Engelse Taalschool budget E20-70 per uur
(20-03-2018 14:45)
Beste freelancers, Wij zijn een taalschool in Rotterdam en op zoek naar een freelance marketing specialist die voor ons online marketing activiteiten verricht in de regio Zuid-Holland. We are a language school based in Rotterdam,…

Videograaf Gezocht voor Bruiloft in Zwolle budget E20-500
(19-03-2018 10:25)
Beste freelancers, We zoeken een videograaf voor onze bruiloft. Fijn als je de dag in een paar minuten kunt samenvatten én een uitgebreidere video kan opleveren. Bij de selectie helpt het ons als we voorbeeldwerk…

Project Manager Officer
(16-03-2018 14:50)
Opdracht voor Project Manager Officer in Zwolle voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.

Beleidsondersteuner wonen
(15-03-2018 17:09)
Opdracht voor Beleidsondersteuner wonen in Zwolle voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.

Beleidsondersteuner landelijk gebied
(15-03-2018 17:08)
Opdracht voor Beleidsondersteuner landelijk gebied in Zwolle voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.

Freelance videoredacteuren voor regionale titels
(14-03-2018 10:08)
Freelance videoredacteuren voor regionale titels

Adviseur/projectleider Huisvesting
(13-03-2018 12:27)
Opdracht voor Adviseur/projectleider Huisvesting in Zwolle voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.

Freelance opdracht: Project Manager
(13-03-2018 11:25)
Startdatum: 03-04-2018 Einddatum: 01-04-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 30 Sluitingsdatum: 21-03-2018 om 10:00 uur De N279 Veghel-Asten verbindt woon- en werklocaties tussen Veghel en Asten en de regio. Ook heeft de weg een grote rol in het bereikbaar en leefbaar houden van de regio Zuidoost-Brabant. Daarom is het belangrijk dat de doorstroming...

Medewerker IT Servicedesk
(12-03-2018 16:11)
Opdracht voor Medewerker IT Servicedesk in Zwolle voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.

Architect Pega
(12-03-2018 09:24)
Opdracht voor Architect Pega in Zwolle voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.

Freelance opdracht: Communicatieadviseur
(12-03-2018 08:44)
Ben jij als enthousiaste Communicatiemedewerker ad interim thuis in digitale (klant-)communicatie, corporate communicatie en persvoorlichting? En ben je bekend met de regio Haarlem - Heemstede? Dan zoeken we jou voor een leuke tijdelijke job (6 maanden) bij een woningbouwcorporatie voor 32 tot 36 uur per week. WAT GA JE DOEN ALS COMMUNICATIEMEDEWERKER AD INTERIM Je...

Freelance opdracht: Communication Specialist
(12-03-2018 08:24)
You are responsible for building and executing executive communications and sales communications strategy for the BeNeLux region. Working with senior business leaders, you will develop a detailed understanding of the EMEA and local business priorities, build effective audience engagement strategies, and execute specific communications projects across a variety of mediums....

Medior Specialist Windows As A Service
(09-03-2018 17:47)
Opdracht voor Medior Specialist Windows As A Service in Zwolle voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.

ICT Medewerker Applicatie Ontwikkeling/JAVA
(09-03-2018 16:13)
Opdracht voor ICT Medewerker Applicatie Ontwikkeling/JAVA in Zwolle voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.

Event Organisator / Online Marketeer budget E20-50 per uur
(09-03-2018 11:25)
Beste freelancer, Ik ben op zoek naar een vlotte, ervaren event organisator/online marketeer in de regio Rotterdam. Bij voorkeur een éénpitter uit de regio Rotterdam, die samen met mij bedrijfsevenementen op wilt zetten en organiseren.…

Projectleider ontwikkeling VTH beleid en Twentse Norm
(08-03-2018 17:25)
Opdracht voor Projectleider ontwikkeling VTH beleid en Twentse Norm in Zwolle voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.

Freelance opdracht: Regiocoördinator Facility met FMIS
(07-03-2018 11:24)
Voor onze opdrachtgever zoeken wij de volgende kandidaat: Functienaam : Regiocoördinator Facility met FMIS ( M / V) Voor het Het Defensie Ondersteunings Commando zoeken wij Regiocoördinator Facility met theoretische en praktisch gerichte kennis van facilitaire dienstverlening en inzicht in bijbehorende organisatorische, productie en...

Freelance opdracht: Facilitair Adviseur
(07-03-2018 09:22)
OVER DE FUNCTIE Onze klant is op zoek naar een facilitair adviseur Ondersteunende Diensten voor de Regio Den Helder. De adviseur OD staf van de FBD-Regio adviseert de (plv.) commandant Regio gevraagd en ongevraagd. De adviseur analyseert de productiegegevens betreffende facilitaire dienstverlening en zet dit om naar planningsinformatie en rapportages. Levert een bijdrage...

Videograaf voor Huwelijk 24 Augustus in Zwolle budget E20-500
(06-03-2018 16:05)
Beste freelancers, Mijn vriend en ik gaan 24 augustus trouwen. We zoeken een low-budget videograaf die onze dag wil vastleggen. Locatie: Zwolle. Duur: 16:00-00:00 uur. We ontvangen graag offertes van geïnteresseerde freelancers.

Freelance opdracht: Online Communicatieadviseur
(06-03-2018 11:09)
Voor een gemeente in regio Rotterdam zijn wij op zoek naar een ervaren online communiatieadviseur ad interim die de organisatie zal adviseren op alle facetten van online communicatie. Functie van 32-36 uur per week voor 7 maanden. WAT GA JE DOEN ALS ONLINE COMMUNICATIEADVISEUR AD INTERIM Je adviseert de organisatie over online communicatie; Je stimuleert vernieuwing...

Europese openbare aanbesteding voor de outsourcing van ICT hosting- en beheerdiensten t.b.v. Metropoolregio Eindhoven
(05-03-2018 14:26)
Europese openbare aanbesteding voor de outsourcing van ICT hosting- en beheerdiensten t.b.v. Metropoolregio Eindhoven.

Europese openbare aanbesteding voor de outsourcing van ICT hosting- en beheerdiensten t.b.v. Metropoolregio Eindhoven
(05-03-2018 14:26)
Europese openbare aanbesteding voor de outsourcing van ICT hosting- en beheerdiensten t.b.v. Metropoolregio Eindhoven.

Architect Pega/Alfresco
(05-03-2018 11:19)
Opdracht voor Architect Pega/Alfresco in Zwolle voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.

Freelance opdracht: Project Coordinator
(01-03-2018 15:04)
De opdrachtgever is een regionale Nederlandse Netbeheerder die voornamelijk in de Randstad opereert. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het transport van elektriciteit en gas naar circa 2 miljoen huishoudens en industriële klanten. Achtergrond opdracht Wat ga je doen? Als Projectcoördinator zorg je onder andere voor de uitvoeringscoördinatie...

Freelance opdracht: Business Controller
(01-03-2018 08:18)
Onze opdrachtgever zoekt een Freelance Business Controller uit de regio die, na 6 maanden interim, openstaat voor een dienstverband voor langere periode. Functie Strategisch en tactisch sparring partner van regiodirectie, zorglijnmanagement en stafmanagement; Verbindingen leggen tussen het primair proces en de bedrijfsvoering; Verbinden van complexe financieel...

Freelance opdracht: Marketing Intelligence Specialist
(28-02-2018 14:38)
Kan jij kennis en kunde toevoegen aan het reporting team in een stand alone rol als Intelligence Specialist? Wil jij op freelance basis werken bij een bedrijf actief in televisie? En wil jij werken met grote hoeveelheden data? Dan ligt er een mooie vacature voor je klaar als Interim Marketing Intelligence Specialist (regio Utrecht). Je kan direct beginnen op basis van...

Freelance opdracht: Communicatieadviseur
(28-02-2018 09:41)
Heb jij als communicatieadviseur ervaring met werken bij een provinciale overheid én met MKB? Dan zoeken we jou voor deze tijdelijke functie voor 32-36 uur per week bij de Provincie Overijssel te Zwolle, om mede uitwerking te geven aan het economisch beleid 2018. WAT GA JE DOEN ALS COMMUNICATIEADVISEUR ECONOMIE AD INTERIM Je gaat (korte) communicatieplannen...

Beleidsadviseur innovatie Health
(27-02-2018 17:11)
Opdracht voor Beleidsadviseur innovatie Health in Zwolle voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.

Medewerker IT Servicedesk
(27-02-2018 16:50)
Opdracht voor Medewerker IT Servicedesk in Zwolle voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.

Communicatieadviseur Economie
(26-02-2018 15:47)
Opdracht voor Communicatieadviseur Economie in Zwolle voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.

Juridisch adviseur
(26-02-2018 15:26)
Opdracht voor Juridisch adviseur in Zwolle voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.

ICT-adviseur WBSO
(26-02-2018 13:44)
Opdracht voor ICT-adviseur WBSO in Zwolle voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.

ICT Medewerker Applicatie Ontwikkeling/JAVA
(23-02-2018 14:58)
Opdracht voor ICT Medewerker Applicatie Ontwikkeling/JAVA in Zwolle voor Zelfstandig Professional. Meer info op select.headfirst.nl.

Freelance opdracht: Communicatieadviseur Kust en ov Schaalsprong
(23-02-2018 09:12)
Een schaalsprong in het Openbaar Vervoer van Den Haag, om de economie te laten groeien, om de bouw van 50.000 woningen mogelijk te maken, om de stad duurzamer en leefbaarder te maken, om te werken aan kansen voor mensen. De stad beter en sneller verbinden met de regio en vice versa. In 2017 is gewerkt aan een preverkenning Schaalsprong OV Den Haag e.o. Het resultaat is...

Freelance Radiopresentator, regionale omroep
(23-02-2018 08:13)
Freelance Radiopresentator, regionale omroep

Freelance verslaggever bij regionale omroep
(22-02-2018 12:08)
Freelance verslaggever bij regionale omroep

Freelance opdracht: Datamigration Performance Developer - SQL DBA - SS
(21-02-2018 10:32)
Op een lopend project in de regio van Antwerpen zoeken wij een ervaren SSIS ontwikkelaar of SQL DBA die sterk is in het vebeteren van de laadtijden. Je gaat alle queries nakijken en verbeteringen doorvoeren, het team adviseren en de datamigratie runtime optimisaliseren. Het project zelf is een groot project, het data migratie team bestaat uit 8 personen waarvan 4 Next...

Freelance opdracht: SAP ERP Specialist (SD/OTC)
(21-02-2018 09:09)
SAP ERP Specialist within the IT ERP Europe support department. The SAP ERP specialist will primarily be responsible for and working in SAP maintenance in the area of Order to Cash/SD supporting the business units Petrochemicals Solids and Liquids and Specialties for the region Europe running in a global environment. The Business units have dealings with 10 sales...