Gepubliceerd op: 01-01-1970 01:00

Bron:    

50 soortgelijke opdrachten gevonden!

Freelance opdracht: Projectmanager
(28-04-2017 15:30)
Hij/zij is specifiek verantwoordelijk voor: • Het creëren van draagvlak binnen de rechterlijke organisatie • Bewaken en actief managen van de raakvlakken met parallelle projecten • Adviseren over samenstelling teams en aanspreekpunt teamleden; • Beheer toegewezen projectbudgetten en de verantwoording van de uitgaven. Een...

systeembeheerder SCCM / Packaging / Scripting HU
(28-04-2017 12:30)
Voor de hogeschool Utrecht ben ik per direct op zoek naar twee systeembeheerders. Het gaat om beheer werkzaamheden van de huidige omgeving met zo'n 40000 gebruikers. Twee vaste systeembeheerder uit het team gaan tijdelijk een project draaien voor de migratie naar windows 10...

Applicatie Specialist
(28-04-2017 12:30)
Applicatie Specialist - 6 Maanden - Amsterdam Applicaties, packaging, lead, appV, releasemanagement, Citrix Amoria Bond is op dit moment op zoek naar een Applicatie Specialist voor een grote opdrachtgever in Amsterdam. Je zal verantwoordelijk zijn voor de migratie van applicaties...

Freelance opdracht: Testmanager/ Senior Testconsultant
(28-04-2017 10:58)
Opdrachtomschrijving: Het uitvoeren, coördineren, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van testtrajecten ten behoeve van nieuwe en bestaande applicaties en systemen. Als Senior testconsultant / Testmanager rapporteer je aan de Overall Testmanager,Projectmanager en Stakeholders. Taken en verantwoordelijkheden: • Mastertestplan, Detailtestplan, Test...

Senior tester - (ETL) migraties
(28-04-2017 10:00)
Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Senior tester met bewezen kennis en ervaring met (ETL) migraties: Werkzaamheden: Voor een migratie traject van een HR core systeem A naar HR core systeem B ben ik op zoek naar een tester die het team kan gaan ondersteunen...

Freelance opdracht: Projectleider Implementatie
(28-04-2017 09:41)
Unit PPM De unit PPM draagt zorg voor de implementatie van IT projecten binnen spir-it en levert projectmanagers aan de klantenunits voor de realisatie van, veelal innovatieve, projecten. De unit is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het projectmanagement en portfoliomanagement. Als Projectmanager binnen de unit PPM leid je, in samenwerking met een PMO’er,...

Projectmanager implementatie
(27-04-2017 09:30)
Unit PPM De unit PPM draagt zorg voor de implementatie van IT projecten binnen spir-it en levert projectmanagers aan de klantenunits voor de realisatie van, veelal innovatieve, projecten. De unit is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het projectmanagement en portfoliomanagement...

Parttime Sr. PMO per 24 juli
(27-04-2017 07:00)
Driebergen, Temployeenet bv
Voor onze directe en vaste opdrachtgever, waar wij reeds sinds juli 2014 meerdere medewerkers hebben geplaatst (de teller staat nu op 11),  zoeken wij de volgende kandidaat :
 
Functienaam :    Parttime Sr. PMO per 24 juli         (M/ V)
 
Wij zoeken een Projectondersteuner (Prince2 gecertificeerd eis!) met minimaal 5 jaar relevante werkervaring als Senior Programma- en Projectondersteuner / Officemanager / PMO / Managementassistent. Kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar ervaring opgedaan met diverse stakeholders in een politiek bestuurlijke omgeving (overheid !) en heeft aantoonbare werkervaring met het organiseren en faciliteren van workshops, bijeenkomsten en vergaderingen.
 
IDEAAL VOOR EEN KANDIDAAT DIE VAN BAAN WIL VERANDEREN OF ZPP’er WIL WORDEN.
 
Werklocatie         :     Driebergen
 
Geplande start    :      24 juli    (toch gaarne ZSM jouw reactie)
 
De start kan pas plaatsvinden zodra de door TemployeeNet geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. Dit kan enige tijd in beslag nemen en kandidaat dient hier rekening mee te houden. (geschatte duur 6 tot 14 weken, afhankelijk van soort screening)
Echter bij sommige functies mogen kandidaten van TemployeeNet reeds starten gedurende de looptijd van de screening ! Dus indien mogelijk ook eerder dan 24 juli
 
Verwachte duur   :    minimaal 9 maanden !        (+ optie op verlenging tot eind 2018)
 
Uren per week     :    28 uur          (verdeeld over 3 a 4 dagen per week)
 
Verloning via onze eigen loonadministratie is mogelijk en kosteloos. Indicatie 5.000,-- BpM gebaseerd op een 36 urige werkweek, 8 % vakantiegeld, opbouw vakantiedagen, woon/werk reiskosten 19 cent per km of (indicatie) 50 Euro p/u zpp’er met een geldige VAR 2016. H.e.e.a. afhankelijk v/h het aantal jaren juiste werkervaring, opleidingen en certificeringen. Vanwege de relatieve haast van onze opdrachtgever met de afronding van deze selectie nog in begin  mei, ontvangen wij gaarne zsm jouw CV !
 
Note :  
 
Selectiegesprekken zullen naar verwachting in de weeknr. 20 (15 t/m 19 mei) ingepland worden. Op 1 van deze dagen (op een vooraf reeds bepaald tijdstip) moet je aanwezig kunnen zijn.
 
Dus medio mei weet je of je per 24 juli kan beginnen. 
! Ideaal ivm een evt opzegtermijn !
 
 
Opdracht omschrijving : Ondersteuning  Programma Sensing en Project Bodycams
 
De kern van de functie
 
De senior programma en projectondersteuner draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie en voert zelfstandig secretariële werkzaamheden uit (zoals notuleren, archiveren, agenderen, ict middelen regelen voor medewerkers) .
De Sr PMO is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing, periodieke (financiële rapportages en fungeert hierbij als spil van het programma en project)
 
Functieomschrijving :
 
Je bent de schakel tussen de stakeholders en de lijnorganisatie.
Je bent een sparringpartner voor de projectmanager en de programmamanager. Vragen van uit de organisatie weet je zelfstandig te beantwoorden of naar de juiste partij door te spelen. 
Voor het organiseren van grote bijeenkomsten draai jij je hand niet om en je beweegt je makkelijk in een politiek gevoelige en soms stroperige organisatie. Je assisteert de programmamanager bij het structureren van de projecten en zorgt dat de processen goed op de rit staan. Je zorgt voor een goede archivering t.b.v. het programma en project op de P-Schijf. Je weet de strategische uitganspunten te vertalen naar concrete acties en jaagt die na. Je bent sterk in een pragmatische proactieve ondersteunende rol en bent in staat om daarbinnen het sterk procedurele aspect een plaats te geven. Je brengt stabiliteit, balans en nuchterheid binnen het team. Je werkt vanuit het overzicht over het grote geheel en kunt samenhang tussen de projecten bewaken.
Je hebt communicatie hoog in het vaandel staan en je reageert altijd snel en efficiënt. Je legt makkelijk contact met collega's en externen en bent goed in het onderhouden van deze contacten. Je onderhoudt de project en programmapagina's op intranet (HIPPO).  Je bent in staat om personen aan te spreken op het halen van deadlines.
 
Vakmatige taken:
 • Complex agendabeheer
 • Periodiek programmarapportages samenstellen en bewaken van de rapportagetermijnen
           ondersteuning van de programma en projectmanager bij het opzetten van de (financiële en
           algemene) projectadministratie en deze bewaken.
 • Projectmanager assisteren bij het vullen van de Principal Toolbox.
 • Methodistische ondersteuning voor PRINCE2 van programma en projectmanagers.
 • Bewaken en registreren resourcemanagement van de projecten en programma.
 • Zorgdragen voor de (centrale) projectarchivering met inachtneming van de richtlijnen hiervoor.
 • Coördinatie en controle van alle communicatie en correspondentie rondom het programma en project
 
Doelstelling
 
 • Gedurende de looptijd van het project de binnendienst voor het projectteam en de stuurgroep organiseren, inclusief documentatie, voorbereiding voortgangsrapporten etc.
 • Een effectieve en efficiënte ondersteuning van de projectorganisatie en het programma.
 
Verantwoordelijkheden
 
De senior programma-projectondersteuner is verantwoordelijk voor de adequate ondersteuning van de programmamanager en de projectteams. Daarnaast is deze verantwoordelijk voor het tijdig opleveren van de juiste (financiële) rapportages, het opstellen en bijhouden van projectresources. Het onderhouden van de administratieve systemen (planon, intranet, principal Toolbox) en de archivering van de projectdocumentatie. De senior Project-programma ondersteuner is het eerste aanspreekpunt voor het programma Sensing en het project Bodycams en verantwoordelijk voor het organiseren en faciliteren van workshops, bijeenkomsten en vergaderingen.
 
Zaaks coördinatie
 
 • Het organiseren en aansturen van de uitvoering van vastgestelde plannen van aanpak, zodat de uitvoering van secretariële werkzaamheden efficiënt en effectief verloopt. Dit houdt mede in: het − in afstemming met de leidinggevende − vertalen van de in het vastgestelde plan van aanpak benoemde collectieve activiteiten en resultaten naar individuele werkafspraken (concretisering in individuele activiteiten en resultaten)
 
 • Het bewaken van de voortgang van de (individuele) werkafspraken, het in dat kader voeren van voortgangsgesprekken met betrekking tot de kwalitatief en kwantitatief geleverde prestaties in relatie tot de gemaakte uitvoerings-/rand voorwaardelijke afspraken met de hem toegewezen mensen
 
 • Het informeren van de leidinggevende ten behoeve van het maken van resultaten ontwikkelafspraken, functionering en beoordeling.
 
Plannen van aanpak
 
 • Het − op basis van het analyseren van patronen en verbanden in de voorliggende problematiek en mede aan de hand van beschikbare formats − opstellen van plannen van aanpak − waarin mede de belangen zijn betrokken van netwerkpartners − voor de uitvoering van secretariële werkzaamheden, zodat besluitvorming kan plaatsvinden op verantwoordelijkheidsverdeling, op werkwijze en de daarbij behorende kwantitatieve en kwalitatieve inzet van mensen en middelen.
 
Deskundigheidsbevordering
 • Het coachen en overdragen van kennis en vaardigheden als mentor; het vanuit de praktijk formuleren van aanbevelingen voor en over de vak volwassenheid, zodat de professionaliteit wordt bevorderd.
 
Netwerk
 • Het opbouwen en onderhouden van (nieuwe) netwerken ten behoeve van gezamenlijke aanpak van secretariële werkzaamheden en het maken van uitvoeringsafspraken, zodat de effectiviteit en efficiëntie van de uitvoering van Secretariaat wordt verhoogd.
 
Verbetering Administratie en Secretariaat
 • Het vanuit de uitvoeringspraktijk formuleren van voorstellen tot verbeteringen in de aanpak secretariële werkzaamheden en het implementeren van vastgestelde verbeteringen, zodat een effectievere en efficiëntere organisatie ontstaat.
 
Informatieverstrekking
 • Het zijn van eerste aanspreekpunt voor vragen van collega’s en/of externen over het team, zodat het team bereikbaar is voor collega’s en externen.
 
 • Het aannemen van telefoongesprekken aan het team, het beoordelen van aard en doel van de vraag en het doorverbinden dan wel doorverwijzen, zodat de beller bij de juiste collega terecht komt.
 
 • Het – op verzoek – verstrekken van informatie (brochures, folders) over het team, zodat de verzoeker adequaat bediend is.
 
 
Registratie
 • Het vastleggen van vragen in de daartoe geëigende systemen, zodat een basis ontstaat voor personeels- en managementinformatie.
 
Agendabeheer
 • Het beheren van de agenda van de leidinggevende; het op urgentie en relevantie inschatten van vergaderverzoeken. Het bevestigen van afspraken en het afzeggen ervan bij verhindering, zodat de aanwending van tijd optimaal wordt benut.
 
Vergaderingen en bijeenkomsten
 • Het organiseren van de logistiek rond vergaderingen en bijeenkomsten (locaties, catering, routebeschrijvingen etc.), zodat deze in optimale omstandigheden kunnen plaatsvinden. Het tijdig verspreiden van de vergaderstukken naar de deelnemers, zodat de deelnemers zich optimaal kunnen voorbereiden.
 
 • Het aanmelden, ontvangen en begeleiden van deelnemers naar vergaderingen en bijeenkomsten, zodat vergaderingen en bijeenkomsten efficiënt en effectief kunnen plaatsvinden.
 
 • Het verslag leggen van de vergaderingen/bijeenkomsten, zodat het daar besprokene vastligt en een basis ontstaat voor sturing op resultaten.
 
 • Het archiveren van vergaderstukken en verslagleggingen, zodat afspraken en besluiten vastliggen en een basis ontstaat voor sturing.
 
Termijnbewaking
 • Het signaleren wanneer een behandelingstermijn van actiepunten dreigt te worden overschreden en het waarschuwen van de betrokken collega.
 • Het inlichten van de betrokken leidinggevende indien een termijn is overschreden, zodat afgesproken actiepunten binnen de afgesproken tijd worden afgehandeld.
 
Correspondentie
 • Het concipiëren van brieven van een leidinggevende aan de hand van aangereikte steekwoorden met gebruikmaking van huisstijl en sjablonen, zodat correspondentie geschiedt op een eenduidige en correcte wijze.
 
Archivering
 • Het archiveren van aangereikte (vertrouwelijke) documenten en dossiers van en aan de leidinggevende, zodat voldaan wordt aan wettelijke vereisten en bewaringstermijnen.
 
Faciliteiten
 • Het zijn van aanspreekpunt voor de leidinggevende voor facilitering van de werkplek.
 • Het organiseren en monitoren van de behandeling van verzoeken ter zake, zodat collega’s optimaal zijn toegerust om hun werkzaamheden te verrichten.
 • Het − ten behoeve van een team − organiseren van de aanwezigheid van faciliteiten. Het monitoren van het gebruik van faciliteiten.
 • Het voeren van beheer over secretariële archieven, zodat − ook bij (interne) verhuizingen − is geborgd dat collega’s optimaal zijn en blijven toegerust om hun werkzaamheden te verrichten.
 
Overzichten
 • Het op aanvraag vervaardigen en verstrekken van standaard én niet-standaard overzichten uit de (archief)systemen, door middel van een zoekopdracht, zodat aan verzoeker een correct overzicht wordt geleverd en een basis ontstaat voor personeels- en managementrapportages.
 

2x Projectleider/scrummaster Werkplekmigratie
(26-04-2017 11:00)
Voor onze directe eindklant DUO/ OCW zoek en wij 2x Projectleider/scrummaster Werkplekmigratie: Opdracht: DUO bereid zich voor om de ICT werkplek te gaan leveren voor OCW en in deze voorbereiding wordt eerst beperkt een team gevormd. Dit team zal op basis van de bestaande plannen in overleg collega’s van OCW een volgende detaillering gaan aanbrengen...

Projectmanager
(26-04-2017 10:00)
Voor een gemeente in Noord Holland zoeken wij een Projectmanager, die de vervanging van 2 applicaties binnen het domein onderwijs gaat begeleiden. Taken: - Leiding geven aan het Project “Applicatieve Ondersteuning - Leerlingenvervoerproces” - Leiding geven aan het project “Het nieuwe Digitale Schooldossier - Toezien op de doorontwikkeling en het beheer t...

Freelance opdracht: Projectmanager Integratie
(26-04-2017 09:25)
Startdatum: 28 april 2017 Duur: 4 maanden met optie tot verlengen Uren: 40 Vereiste werkzaamheden De werkzaamheden bestaan uit het vormgeven, plannen en uitvoeren van de integratie. Denk hierbij ook aan rapporteren stuurgroepen en leidinggeven aan het projectteam. Er zijn 2 projectteams om de integratie te doen. Op dit moment vindt de analyse plaats en...

Freelance opdracht: Migratiespecialist websites Amsterdam
(25-04-2017 18:43)
De functie omschrijving De Migratiespecialist websites is verantwoordelijk voor: Het migreren van Wordpress, Joomla en custom websites van een directadmin omgeving naar een Plesk omgeving, inclusief DNS omzetting; Het opleveren van technische en functionele documentatie van de nieuwe omgeving. Functie-eisen De Migratiespecialist websites heeft: Kennis/ervaring...

Freelance opdracht: Interim Projectmanager NPI
(25-04-2017 15:18)
Interessante interim rol voor een projectmanager die gewend is om in een innovatieve omgeving te werken. Project-scope: van idee tot introductie nieuw product in de markt. In deze rol ben je degene die het project leidt van idee tot realisatie en introductie van het nieuwe product op de markt. Hierbij zorg je voor de oplevering van de volgende...

Projectmanager applicatievervagingstrajecten
(25-04-2017 15:00)
Amsterdam, Noord-Holland Rowica Services BV

Rowica is voor een klant van haar, de gemeente Amsterdam, op zoek naar een ervaren Projectleider applicatievervangingstrajecten.

De opdracht:
De afdeling IV Sociaal verzorgt de Informatievoorziening voor de afdeling Onderwijs & Leerplicht, Jeugd en Zorg. Tot de taken van de afdeling Onderwijs & Leerplicht behoren:

1. Het organiseren van leerlingenvervoer. Dit betreft onder meer het afhandelen van aanvragen en beheren van relaties met onderwijsinstellingen en vervoerders.
2. Het financieren van onderwijshuisvesting volgens het integraal huisvestingsplan en het realiseren van onderwijsbeleid. Dit betreft onder meer het bekostigen dan wel verlenen van subsidie of krediet, het beheren van relaties met onderwijsinstellingen en het beheren van de kernregistratie onderwijsinstellingen en schoolgebouwen.

De twee (afzonderlijke) applicaties (het leerlingenvervoersysteem en het Digitale Schooldossier) die deze taken op dit moment ondersteunen, moeten om diverse redenen vervangen worden. De drie belangrijkste redenen zijn:

1. De mate van volwassenheid van de gebruikte technologie onderliggend aan de huidige applicaties
2. De huidige applicaties kunnen niet alle taken ondersteunen
3. De huidige applicaties kunnen niet voorzien in alle noodzakelijke koppelingen

Om beide vervangingsprojecten te begeleiden is er een projectmanager nodig voor vervanging van het huidige leerlingenvervoersysteem “Applicatieve Ondersteuning Leerlingenvervoerproces” en het huidige Digitale Schooldossier “Het nieuwe Digitale Schooldossier”. Onder de vervanging van het schooldossier valt ook het toezien op de doorontwikkeling en het beheer t.a.v. een reeds in gebruik genomen tussenoplossing met formulieren.


Implementatie coordinator
(25-04-2017 14:30)
Amsterdam, Noord-Holland Rowica Services BV

Rowica is voor een klant van haar, de gemeente Amsterdam, op zoek naar een ervaren implementatie Coördinator.

De organisatie:
Handhaving & Toezicht is dé centrale handhavingdienst voor de openbare ruimte in Amsterdam. Hun visie is gericht op één ding: Amsterdam moet veiliger worden. Er zijn drie ontwikkelingen die voor H&T bepalend zijn: gedragsbeïnvloeding, samenwerking en operationele excellentie. Het project 'mobiele handhaving' vervangt de bestaande handhavingsapplicaties door een nieuw en uniform systeem voor alle Stadsdelen en het organisatieonderdeel Handhaving en Toezicht.


De opdracht:

De Implementatie coördinator vervult zijn rol met mandaat, of gedelegeerd mandaat van verantwoordelijk projectleider. Hij/zij is aanspreekpunt voor alle zaken die te maken hebben met de realisatie en implementatie van de voorziening mobiele handhaving.

Bij de opdracht horen de volgende taken:
- Opstellen van een implementatie sjabloon;
- Opzetten en mede-uitvoeren (impact assesment) workshops met Keten/Business;
- Sparringspartner Project, Programma, Business;
- Coördineren proces- en werkinstructie aanpassingen;
- Coördineren Opleiding & Training;
- Uitvoeren hand- en spandiensten t.b.v. implementatie Mobiele Handhaving;
- Ondersteunen projectmanager en hem vervangen bij afwezigheid;
- Draagvlak creeëren;
- Uitvoeren van procesanalyses;
- Implementatie van Handhaving Software.


Freelance opdracht: Werkvoorbereider Civiele techniek
(25-04-2017 13:58)
Functie omschrijving: Zelfstandig (ontwerp- en ) bestekstekeningen maken, waarbij het afstemmen met andere ontwerpterreinen regelmatig noodzakelijk is. Aanvragen benodigde vergunningen Inzichtelijk maken gevolgen K&L in het ontwerp Maken van kosten ramingen Adviseren van de projectleider/ projectmanager/technische manager Begeleiden van kleine werken in de...

SQL/ETL ontwikkelaar
(25-04-2017 11:00)
Voor een goede relatie in Den Haag zoek ik een SQL/ETL Ontwikkelaar met goede kennis van datamigratie. Opdracht: Onze opdrachtgever gaat haar email strategie personaliseren en nieuwsbrieven via een andere tool versturen. Er gaat een data migratie plaatsvinden van Portrait naar Webpower met SQL als onderliggende database...

Projectmanager infrastructuur migratie
(24-04-2017 20:30)
Voor onze eindklant in regio Breda ben ik op zoek naar een Projectmanager infrastructuur. Als Projectmanager krijg je twee projecten onder je hoede: een cloudmigratie van een eigen cloud naar een leverancier en een migratie van firewall, loadbalancer en proxy...

Freelance opdracht: Projectmanager BS
(24-04-2017 15:10)
Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Projectmanager BS Werkniveau: Senior Klant: UWV Locatie: Amsterdam Startdatum: 15-05-2017 Einddatum: 31-12-2017 Verlengbaar Aantal uren per week: 36-40 uur Uiterste aanbiedingsdatum: 01-05-2017 14:00 VACATURE-INFORMATIE Voor onze eindklant het UWV zijn wij opzoek naar een Projectmanager IT voor 36-40 uur...

Senior SAP Projectmanager
(24-04-2017 10:00)
Voor onze klant in Limburg zijn wij per direct op zoek naar een ervaren SAP Projectmanager. Ik zoek een senior PM die meerdere grote trajecten op SAP gebied heeft mogen begeleiden/ ondersteunen/ doorvoeren en of meemaken. Opdracht start ASAP, fulltime en zal voor minimaal 3 maanden lopen...

Projectmanager RO
(24-04-2017 10:00)
Functieomschrijving U bent een projectmanager RO met ervaring met het ontwikkelen en realiseren van projecten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling binnen een gemeentelijke organisatie. Wie?: Onze opdrachtgever, een gemeente, is op zoek naar een projectmanager RO voor de afdeling Plannen en Projecten...

Projectmanager Netwerk- en Cloudmigratie
(24-04-2017 10:00)
<b>Project I: Migratie van private cloud naar de cloud van een externe partij</b> Onderdeel van het IT landschap is een private cloud. Het beheer hiervan wordt uitgevoerd door een externe partij waarbij de hardware in eigendom is van de klant. Deze private cloud is aan vervanging toe en besloten is om de hele omgeving te migreren naar de Cloud omgeving van de externe partij...

Technisch Projectleider
(21-04-2017 16:30)
Technisch Projectleider - 6 maanden - Amsterdam Projectleider, Applicaties, Microsoft, Migratie, Active Directory, Citrix, AppV Amoria Bond is op dit moment op zoek naar een Technisch Projectleider voor een grote opdrachtgever in Amsterdam. Je zult verantwoordelijk zijn voor de migratie van applicaties en werkplekken naar de nieuwe KA omgeving...

SQL Server Specialist (DBA)
(21-04-2017 15:30)
Voor mijn eindklant ben ik op zoek naar een ervaren SQL Server specialist die ervaring heeft met het beheer van SQL Server omgevingen. Denk aan het bewaken, performance optimalisatie, installatie en migraties van database omgevingen. Discipline vereist: - Je hebt ervaring met het up en running houden van bedrijfskritische Microsoft SQL omgevingen...

ICT Test Coördinator
(21-04-2017 13:30)
Beste freelancer, Voor een eindklant in Maasland zijn wij op zoek naar een Senior Adviseur. De Test Coördinator is verantwoordelijk voor het coördineren van de acceptatie en productietesten van de door het project team opgeleverde deliverables en de coördinatie van het beschikbaar stellen (migratie) van deze oplossingen aan de betreffende medewerkers...

Projectleider ICT (handhaving en toezicht)
(21-04-2017 11:30)
Amsterdam, Noord-Holland Rowica Services BV

Rowica is voor een klant van haar, de gemeente Amsterdam, op zoek naar een ervaren projectleider ict (Handhaving & Toezicht).

De opdracht:
Handhaving & Toezicht is dé centrale handhavingdienst voor de openbare ruimte in Amsterdam. Er zijn drie ontwikkelingen die voor H&T bepalend zijn: gedragsbeïnvloeding, samenwerking en operationele excellentie. Het project 'mobiele handhaving' vervangt de bestaande handhavingsapplicaties door een nieuw en uniform systeem voor alle Stadsdelen en het organisatieonderdeel Handhaving enToezicht. De huidige applicatie wordt medio 2015 niet meer ondersteund.

In Amsterdam heeft handhaving en toezicht in de openbare ruimte bestuurlijke prioriteit vanwege de grote invloed op de leefbaarheid. Om te komen tot excellente uitvoering van de handhaving is een
bredere digitale ondersteuning van de werkzaamheden van de handhaver noodzakelijk.

Het project beoogt een toekomst vaste oplossing te leveren die naast de huidige functionaliteiten in staat is te voldoen aan de functionele wensen m.b.t. integraal en specialistisch handhaven en de handhaver op kantoor en op straat ondersteunt in zijn gehele werk (het raadplegen van relevante informatie, registeren van meldingen en waarnemen, verbaliseren). De oplossing moet een antwoord hebben op huidige en toekomstige ontwikkelingen zoals Informatie gestuurd, Handhaven en digitaal verbaliseren en gebruik maken van technologische ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het ondersteunen van beeld en spraak bij operationele processen. Tenslotte moet het project een goed ingerichte governance opleveren.

Benodigd is een trekker van dit proces. Bij de realisatie en implementatie voeren met name de projectmanagement skills de boventoon. De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die zowel op het proces als de inhoud kan sturen.


De Werkzaamheden:
De opdracht betreft het uitvoeren en afronden van zowel de realisatiefase, implementatiefase en overdracht naar beheer. De samenhang met en afhankelijkheid van andere projecten als het project 1 iv Vergunningen, het project Pilot Dashboard en het project onderzoek 24-uurs integrale meldkamer moeten in kaart worden gebracht en bewaakt. Tevens zal de samenwerking met de
programma’s gebiedsgericht werken (GGW) en informatie gestuurde handhaving (IGH) gestalte moeten krijgen. Voor de definitiefase dienen de volgende managementproducten te worden opgeleverd:
- Actualiseren Project Start Architectuur (PSA2)
- Actualiseren Business Case
- Migratie en Implementatieplan
- Communicatieplan
- Beheerinrichtingsplan


Freelance opdracht: Test Coordinator
(21-04-2017 10:10)
De Test Coordinator is verantwoordelijk voor het coördineren van de acceptatie en productietesten van de door het project team opgeleverde deliverables en de coördinatie van het beschikbaar stellen (migratie) van deze oplossingen aan de betreffende medewerkers. De werkzaamheden bestaan uit: • Opstellen master testplan en detail...

Freelance opdracht: Projectleider Digitale Werkomgeving
(21-04-2017 10:08)
Het project team Amsterdamse Digitale Werkomgeving (ADW 2.0) heeft als doel in 2017 de migratie naar ADW 2.0 af te ronden, de uitgestelde upgrades op te pakken, de migratie naar de meest recente besturingssystemen Windows Server 2016 en Windows 10 voor te bereiden en de wensen t.a.v. nieuwe functionaliteit in te vullen om zodoende eind 2017 een modern platform te bieden...

Applicatiebeheerder
(21-04-2017 10:00)
Voor een gemeente in Noord Holland zijn wij op zoek naar een Technisch&nbsp;Applicatiebeheerder, die de back-end applicaties gaat beheren en migreren. Taken: Inventariseren en intaken van te migreren serverapplicaties met bijbehorende systemen en services Reguliere beheertaken back-end applicaties Vertalen van de&nbsp;IST naar SOLL volgens architectuurrichtlijnen Overdragen van testmigratie naar acceptatiemigratie&nbsp; Integraal participeren in het proces van de landingsplaats (tussenkomst van project en beheer) Controleren van het resultaat van de testmigratie alsook de daadwerkelijke migratie Uitvoeren van de &lsquo;hands-on&rsquo; backendmigraties conform&nbsp;gemeentelijke criteria Troubleshooten op servervlak indien er problemen zijn na een migratie Schrijven, aanvullen en verbeteren van technische documentatie, procedures en richtlijnen Co&ouml;rdinerende rol innemen in deelprojecten Vakinhoudelijk ondersteunen van management en optreden als vraagbaak Vereisten: Afgeronde WO opleiding Gecertificeerd MCSA SQL Server 2012/2014 of MCSA Windows 2012 server Afgeronde Prince2 en ITILv3&nbsp;opleiding Minimaal&nbsp;6 jaar aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie Ervaring bij een gemeente Kennis en ervaring van tenminste 5 van de volgende applicaties: Pview5, Decos, Sharepoint, AMI, Topdesk, Orchestrator, Corsa Competenties: Oordeelsvorming Klantgericht Stressbestendig Analytisch Bij het ontvangen van uw motivatie en c...

SQL Server Specialist (DBA)
(21-04-2017 00:00)
Ede, 9 maanden met optie op verlenging, 5 dagen, z.s.m. in onderling overleg af te stemmen

Voor mijn eindklant ben ik op zoek naar een ervaren SQL Server specialist die ervaring heeft met het beheer van SQL Server omgevingen. Denk aan het bewaken, performance optimalisatie, installatie en migraties van database omgevingen.

Disciplines vereist:

 • Je hebt ervaring met het up en running houden van bedrijf kritische Microsoft SQL omgevingen.
 • Ervaring met verschillende versies van SQL Server (2012, 2016)
 • Ervaring met performance tuning van SQL Server omgevingen
 • Kennis van SSIS, SSAS, SSRS
 • Ervaring met migratie trjaceten
 • Ervaren met het schrijven van SQL query's
 • Je bent communicatief en pro-actief

Projectmanager (Migratie en Modernisatie)
(20-04-2017 16:30)
Rol: Projectmanager (Migratie en Modernisatie) Locatie: Utrecht Start: zsm Eind: 30-09-2017, optie op verlenging Inzet: minimaal 32 uur TArief: In overleg Het nieuwe organisatieonderdeel D&A is verantwoordelijk voor het realiseren van data gedreven oplossingen om de prestaties van de Belastingdienst te verbeteren...

Allround systeembeheerder gezocht voor een zorginstelling
(20-04-2017 16:00)
Beste professionals, Voor een van mijn opdrachtgevers ben ik op zoek naar een allround systeembeheerder in een Microsoft-omgeving. Je zal gaan meedraaien in projecten, waaronder de migratie richting de cloud. Je krijgt de ruimte om zelf projecten te initiëren en advies uit te brengen over verbeteringen...

Freelance opdracht: Projectmanager Migratie en Modernisatie
(20-04-2017 15:21)
D&A heeft gekozen voor een nieuw analytics platform, gebaseerd op SAS en Teradata. In de vorm van een project worden alle applicaties, waaronder de datafundamenten, analytics modellen en dashboards gemigreerd naar dit nieuwe platform. De projectmanager coördineert en begeleidt de migratie naar dit nieuwe platform. Het project wordt hierbij ondersteund door...

Test Coördinator
(20-04-2017 15:00)
Voor een van mijn vaste klanten in Amsterdam ben ik op zoek naar een Test Coördinator die aan de slag gaat bij de afdeling informatievoorzieningen van het nieuwe platform. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de acceptatie en productietesten voor het nieuwe platform, hiertoe stel je het master testplan op, je bereid test- en migratiewerk voor, organiseert en ondersteunt de verschillende projectteams voor de werkzaamheden...

Projectmanager Migratie en Modernisatie
(20-04-2017 14:30)
D&A heeft gekozen voor een nieuw analytics platform, gebaseerd op SAS en Teradata. In de vorm van een project worden alle applicaties, waaronder de datafundamenten, analytics modellen en dashboards gemigreerd naar dit nieuwe platform. De projectmanager coördineert en begeleidt de migratie naar dit nieuwe platform...

Applicatiebeheerder
(20-04-2017 14:00)
Amsterdam, Noord-Holland Rowica Services BV

Rowica is voor een klant van haar, de gemeente Amsterdam, op zoek naar een ervaren applicatiebeheerder.

De organisatie:
De gemeente Amsterdam wil optimale dienstverlening leveren aan Amsterdammers, publieke organisaties en bedrijven. Daarvoor is een duurzame, betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur nodig. ICT verzorgt dit, samen met haar partners.Medewerkers van de gemeente Amsterdam gebruiken de ICT-infrastructuur om hun dagelijkse werk te doen. De gemeentelijke ICT-infrastructuur bestaat onder andere uit een netwerk met datacenters, maar ook uit bijvoorbeeld computers, telefoons en Wi-Fi. Dit alles wordt beheerd door ICT. Zij verzorgen ook de inkoop van nieuwe voorzieningen voor de ICT-infrastructuur.

Naast het verzorgen van de ICTinfrastructuur die medewerkers gebruiken, ondersteunt de afdeling ICT ook bij het optimaal vastleggen en ontsluiten van informatie binnen de gemeente. Met die  informatie kan de gemeente Amsterdam haar interne processen goed inrichten, zodat optimale dienstverlening geleverd kan worden aan Amsterdammers, publieke organisaties en ondernemers.

De opdracht:
Technisch applicatiebeheer voor domein Bedrijfsvoering
Werkzaamheden:

• Inventariseren en intaken van te migreren serverapplicaties met
bijbehorende systemen en services- reguliere beheertaken back-end applicaties
• Vertaling van IST naar SOLL volgens architectuurrichtlijnen
• Overdragen van testmigratie naar acceptatiemigratie naar Dienst- ICT conform hun criteria;
• Integraal participeren in het proces van de landingsplaats (tussenkomst van project en beheer);
• Controleren van het resultaat van de testmigratie alsook de daadwerkelijke migratie;
• Uitvoeren van de ‘hands-on’ backendmigraties conform RVE-ICT criteria;
• Troubleshooten op servervlak indien er problemen zijn na een migratie;
• Schrijven, aanvullen en verbeteren van technische documentatie, procedures en richtlijnen;
• Coördinerende rol innemen in deelprojecten;
• Vakinhoudelijk ondersteunen van management en optreden als vraagbaak.


Packager voor Migratie App-V 4.6 applicaties naar App-V 5.1
(20-04-2017 12:30)
Inleiding afdeling en/of project: De werkzaamheden van de projectmedewerker Workplace Applications bestaan uit alle activiteiten die nodig zijn om de aanwezige werkplekapplicaties te migreren naar App-V versie 5.1 en beschikbaar te stellen in de centrale en lokale infrastructuur...

Apex Expert
(20-04-2017 12:00)
Opdrachtbeschrijving Binnen de Visserij keten van Ministerie van Economische Zaken is men bezig met migraties van verouderde Oracle technolgie naar 'state of the art' technologie. Een van de trajecten die binnenkort gaat starten is de migratie van Oracle Forms naar APEX...

Test Coördinator
(20-04-2017 11:00)
Voor een gemeente in Noord Holland zoeken wij een Test Co&ouml;rdinator, die&nbsp;een bijdrage gaat leveren aan&nbsp;het co&ouml;rdineren van de acceptatie- en productietesten. Taken: Opstellen master testplan en detail testplannen Organiseren PRA Aansturen test- en migratie team Ondersteunen bii het opstellen testscripts en migratie draaiboek Organiseren van de opbouw van een OTAP straat en invulling van deze omgevingen Regie voeren over bevindingenadministratie Rapporteren over de voortgang van het test en migratie traject Contacten onderhouden met diensten over afstemming functionele tests, migratie en oplevering Vereisten: Afgeronde HBO opleiding (ICT) Gecertificeerd Tmap Next Test Manager Prince2 Practioner Certificering ITIL v3 Certificering Kennis van;&nbsp;administratieve organisatie,&nbsp;Server Based Computing technologie, informatiesystemen, netwerken en servers,&nbsp;kwaliteitsmanagement,&nbsp;Testtechnieken en ITIL processen,&nbsp;Projectmatig werken en&nbsp;Reguirement management Kennis van de volgende producten:&nbsp;Citrix Xenapp 6...

Freelance opdracht: Projectmanager Cloud Migratie Regio Utrecht
(19-04-2017 13:47)
De functie omschrijving De projectmanager zal verantwoordelijk zijn voor het opvolgen en leiden van onboarding trajecten bij de klanten van de organisatie. Werkzaamheden: Opvolgen van klantgesprekken vanuit een regierol om die klanten te begeleiden naar een IaaS omgeving van commerciele leveranciers; Een sturende en coordinerende rol bij migratietrajecten naar de...

APEX Expert
(19-04-2017 12:00)
Voor onze direct eindklant EZ (samenwerkingsverband met Atos) zoeken wij een een APEX Expert: Opdracht: Binnen de Visserij keten van Ministerie van Economische Zaken is men bezig met migraties van verouderde Oracle technolgie naar 'state of the art' technologie...

Consultant ICT-werkplekmigratie
(19-04-2017 11:30)
Opdrachtbeschrijving Presentatiedoelstelling: - Je draagt zorg dat je samen met het team binnen afgesproken kaders de 500 werkplekken van DUO Zoetermeer in een big bang scenario migreert. Hierbij mag de dienstverlening niet aangetast worden. Instructie/voorkeur bedraagt dat je dit op een Agile wijze doet binnen een Prince2 gedreven project...

Technisch Consultant Citrix
(19-04-2017 10:00)
Eind 2016 is door het programma ICT Centraal de migratie van alle ca. 17.000 medewerkers van de Gemeente Amsterdam naar 1 gemeenschappelijk platform, namelijk de Amsterdamse Digitale Werkomgeving (ADW), afgerond. Tijdens deze migratie is de ADW doorontwikkeld om alle medewerkers te kunnen ondersteunen met een schaalbaar, flexibel, consistent en stabiel platform...

Ervaren systeembeheerder met Citrix ervaring
(18-04-2017 19:00)
Voor een woningbouwvereniging ben ik per direct op zoek naar een goede systeembeheerder met Citrix ervaring!   De opdrachtgever gaat een grote migratie tegemoet waarbij het applicatielandschap moet worden ontvlochten. Daarnaast moet de bestaande KA omgeving in de lucht gehouden worden...

Freelance opdracht: Servicedeskmedewerker Rotterdam
(18-04-2017 16:02)
De functie omschrijving Op dit moment vindt er een Citrix migratie plaats bij de eindklant en wordt er gestart met een migratie van Windows 7 naar Windows 10. Hierdoor is er behoefte aan extra ondersteuning op de servicedesk. Functie-eisen Technische kennis: • Kennis van en ervaring met Windows 7 en Windows 10 • Kennis van en ervaring met...

Freelance opdracht: Consultant ICT Werkplekmigratie
(18-04-2017 15:48)
Presentatiedoelstelling: Je draagt zorg dat je samen met het team binnen afgesproken kaders de 500 werkplekken van DUO Zoetermeer in een big bang scenario migreert. Hierbij mag de dienstverlening niet aangetast worden. Instructie/voorkeur bedraagt dat je dit op een Agile wijze doet binnen een Prince2 gedreven project. Wat verwachten we van jou: - Regelmatig reizen...

Consultant ICT-werkplekmigratie
(18-04-2017 15:00)
Startdatum: 09-mei-2017 Einddatum: 1-jan-2018 Indicatie intakegesprek: 25 en 26 feb-2017 Sluitingsdatum: 20-apr-2017 Sluitingstijd: 13:00 Opdrachtomschrijving: DUO vraagt om infra ontwikkelaars voor uitbreiding en vervanging binnen het bestaande Continuous Delivery DevOps-team...

Consultant ICT-werkplekmigratie
(18-04-2017 14:30)
Startdatum: 09-mei-2017 Einddatum: 1-jan-2018 Indicatie intakegesprek: 25-feb-2017 Sluitingsdatum: 20-apr-2017 Sluitingstijd: 13:00 Opdrachtomschrijving: - Je draagt zorg dat je samen met het team binnen afgesproken kaders de 500 werkplekken van DUO Zoetermeer in een big bang scenario migreert...

Freelance opdracht: Migratie Specialist
(18-04-2017 11:46)
Doel van de opdracht is het uitvoeren van (project management) gerelateerde werkzaamheden ten behoeve van de migratie van applicaties naar de nieuwe cloud werkplek. Van de kandidaat wordt verwacht dat de applicaties na packaging op juiste wijze door de DICTU organisatie in beheer kunnen worden genomen. Daarnaast wordt verwacht dat de kandidaat ervoor zorgt dat het...

Sr. Netwerkontwerper per 24 juli
(16-04-2017 12:00)
Driebergen, Temployeenet bv

Voor onze directe en vaste opdrachtgever, waar wij reeds sinds juli 2014 meerdere medewerkers hebben geplaatst (de teller staat nu op 11),  zoeken wij de volgende kandidaat :
 
Functienaam :        Sr. Netwerkontwerper per 24 juli      ( M/ V)
 
Wij zoeken een Senior Netwerkontwerper Firewall en Load Balancing met minimaal 5 jaar relevante werkervaring als netwerkspecialist, ontwerper of architect van complexe netwerken (meer dan 25000 aansluitingen) in de afgelopen 7 jaar. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het werken in “een hoog beschikbare netwerkomgeving”. Ervaring met F5 en/of Bluecoat en/of RSA en/of Juniper en/of Infoblox en/of Checkpoint.
 
IDEAAL VOOR EEN KANDIDAAT DIE VAN BAAN WIL VERANDEREN OF ZPP’er WIL WORDEN.
 
Werklocatie         :   Driebergen
 
Geplande start    :    24 juli februari    (toch ZSM UW REACTIE ivm sluitingsdatum aanbieding)
 
De start kan pas plaatsvinden zodra de door TemployeeNet geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. Dit kan enige tijd in beslag nemen en kandidaat dient hier rekening mee te houden. (geschatte duur 6 tot 14 weken, afhankelijk van soort screening)
Echter bij sommige functies mogen kandidaten van TemployeeNet reeds starten gedurende de looptijd van de screening ! Dus ook mogelijk ook eerder dan 24 juli !
 
Verwachte duur   :    minimaal 6 maanden !        (+ optie op verlenging tot eind 2018)
 
Uren per week     :    minimaal 36 uur   (verdeeld over 5 dagen per week)
 
Verloning via onze eigen loonadministratie is mogelijk en kosteloos. Indicatie 7.500,-- BpM gebaseerd op een 36 urige werkweek, 8 % vakantiegeld, opbouw vakantiedagen, woon/werk reiskosten 19 cent per km of (indicatie) 75 Euro p/u zpp’er met een geldige VAR 2016. H.e.e.a. afhankelijk v/h het aantal jaren juiste werkervaring, opleidingen en certificeringen. Vanwege de relatieve haast van onze opdrachtgever met de afronding van deze selectie nog in medio april, ontvangen wij gaarne zsm uw CV !
 
Note: 
 
Selectiegesprekken zullen plaatsvinden in weeknr. 18 en 19. ( 1 t/m 14 mei) Op 1 van deze dagen (op een vooraf reeds bepaald tijdstip) moet je aanwezig kunnen zijn.
 
! Dus begin mei weet je of je per 24 juli kan beginnen.
 
! Ideaal ivm een evt opzegtermijn !
 
 
Opdracht omschrijving :
 
De Senior Netwerkontwerper-bouwer richt zich op het vlak van Netwerkontwerp en beveiliging. Kandidaat draagt zorg voor de vertaling van de architectuur naar concrete IT oplossingen en volgt hierbij de invulling van de producten portfolio.
 
De Senior Netwerkontwerper geeft invulling aan de beschrijving van de werkingsspecificaties, test- en integratierichtlijnen alsmede aan de concretisering van beheer- en beveiligingsaspecten, die randvoorwaardelijk zijn voor in productiename en voor de verwerving van ICT producten en diensten binnen zijn expertisegebied Firewall en Loadbalancing oplossingen.
 
Verantwoordelijkheden
 

 • Zorgdragen voor de vertaling van de architectuur naar concrete IT oplossingen.
 • Voortgang rapporteren van de werkzaamheden.
 • Documentatie van de ontwikkeling en wijziging verzorgen.
 • Opstellen van realisatieadviezen en ontwerpspecificaties op voor meer complexe/samengestelde systemen.
 • Expertise gerelateerde problemen afhandelen (Loadbalancing, Firewall en Webproxy’s)
 • Migratiewerkzaamheden voorbereiden en uitvoeren.
 • Producten van externe leveranciers gereed maken voor integratie en test in de release

 
Vakmatige taken
 

 • Aanspreekpunt en vraagbaak betreffende het expertisegebied Firewall en Loadbalancing

 

 • Ontwerpen, configureren, implementeren en troubleshooting van diverse disciplines in complexe omgevingen bestaande uit onder andere: Routing/Switching, Firewalls, Loadbalancers, SSL/VPN en Datacenters

 

 • De expertisebijdragen voor Juniper & Checkpoint Firewalls, Bluecoat proxy , F5 loadbalancing leveren voor het vervaardigen van testplannen en voert waar nodig specifieke testen uit;

 

 • Controleert of de diverse (ontwerp-)specificaties op elkaar aansluiten en totaal de complete systeemoplossing (zoals beschreven in de architectuur) bieden;

 

 • Gevonden probleemoplossingen in nieuwe releases verwerken.

 
 
Geen leidinggevende taken, Contacten zijn intern en met leveranciers en de nzet is zowel in de lijn als in het project.