Gepubliceerd op: 01-01-1970 01:00

Bron:    

50 soortgelijke opdrachten gevonden!

Sophis analyst projectmanager (pm)
(24-10-2014 23:12)
SOPHIS Analyst / Project Manager (PM) My client is looking forn experienced Sophis Analyst / Project Manager (PM) preferably someone with several years experience within a banking domain to join their team. The successful Sophis Analyst / Project..

Virtualisatie specialist
(24-10-2014 22:45)
Wij op zoek naar een virtualisatie expert die een migratie kan uitvoeren van een Vmware omgeving naar HyperV. De opdracht zal uitgevoerd in Utrecht bij onze opdrachtgever, duur van de opdracht word in eerste instantie ingeschat op +- 4 weken voor ..

Projectleider 2 Amsterdam
(24-10-2014 17:31)
De functie Projectleider betreft een generieke functie. Afhankelijk van de projectstructuur wordt de Projectleider functioneel aangestuurd door een Projectmanager. De hiërarchische leiding wordt bepaald door de afdeling waar de Projectleider onder valt. Het 'project idee' kan een door functiehouder zelf geïnitieerd idee zijn waarvoor goedkeuring v... Lees meer... (http://www.ict-services.nl/project-management/projectleider-2-amsterdam.html)

Resource Manager
(24-10-2014 16:06)
Als resource manager bied je directe ondersteuning aan de teamleiders en projectmanagers bij hun dagelijkse planningsactiviteiten. De omvang van de resources is op dit moment ongeveer 50 personen. Een belangrijk onderdeel van je werk betreft het geven van inzicht in de inzet van beheerders en projectmedewerkers. Hierbij speelt de planning een belangrijke rol, waarbij...

Senior ict beheerder
(24-10-2014 15:52)
Wij zijn op zoek naar een kandidaat voor het profiel van Senior ICT Beheerder voor een project bij een overheidsinstantie. De beheerder wordt ingezet ter ondersteuning van een migratie traject vanaf bestaande storage (o.a. HP EVA) naar NetApp Virtual..

Programma/ Transitiemanager Den Haag
(24-10-2014 15:42)

Project Manager integratie (DevOps) Standaard Platform met de DICTU Cloud

Rol:

Project Manager voor integratie met de DICTU Cloud en inrichten beheer van het Standaard Platform, ontwikkeld bij IenM, naar DICTU Rapporteert aan Programma manager DICTU Cloud Stuurgroep IenM/DICTU Standaard Platform/Cloud Project Integratie DevOps Standaard Platform voor DICTU en inrichting beheer Samenvatting DICTU ontwikkelt momenteel een Cloud platform ten behoeve van haar toekomstige infrastructuur behoefte. 65% van de bestaande applicaties en alle nieuwe applicaties zullen op het nieuwe Cloud platform gehost worden. IenM heeft een nieuw ontwikkelplatform gemaakt ten behoeve van het eenduidig deployen (van test tot en met productie) en het gestandaardiseerd ontwikkelen van nieuwe applicaties. Onderdeel hiervan is het bouwen van standaard modules (zoals het Centraal Aansluitpunt) om applicatie ontwikkeling te versnellen en vereenvoudigen. DICTU en IenM hebben afgesproken dat DICTU het standaard platform gaat hosten op het nieuwe Cloudplatform. Atos bouwt zowel het standaard platform als de Cloud en is gevraagd een Projectmanager aan te stellen, die een naadloze integratie voorbereidt en realiseert. Aangezien beide projecten nog in projectfase zijn wordt ook gevraagd een voorstel voor (tijdelijk) beheer te doen van het standaard platform op de Cloud.

Projectdoelstellingen:

 • Definiëren en implementeren van de integratie van het Standaard Platform op de Cloud van DICTU Role
 • Definieren en implementeren van het (tijdelijk) beheer
 • Vaststellen van de impact voor de bestaande DICTU organisatie (dienstverlening, rollen, verantwoordelijkheden)
 • Blauwdruk maken voor het beheer van het StandaardPlatform door DICTU
 • Vaststellen relevante KPI's voor exploitatie van het Standaard Platform
 • Vaststellen van een kosten model (pay-per-use)

Optioneel:

 • Definiëren en implementeren van het besturingsmodel (relatie met andere onderdelen DICTU, klanten, leveranciers)
 • Uitdragen van de nieuwe manier van werken met het Standaard Platform binnen DICTU
 • Vaststellen van het besturingsmodel voor de toekomstige operatie van het Standaard Platform
 • Opzetten van een communicatieplan
 • Uitvoeren van het communicatieplan

Verantwoordelijkheden:

 • De integratie van het Standaard Platform op de DICTU Cloud
 • Het voorstellen en uitvoeren van (tijdelijk) beheer van het Standaard Platform op de DICTU Cloud
 • Aanspreekpunt voor Het Standaard Platform implementatie en gebruik binnen DICTU Vereisten
 • Project Manager skill level GCM 7 or 8
 • Ervaring met begeleiding van organisatorische veranderingen (Change Management ervaring)


Marktconsultatie advisering remigratie
(24-10-2014 15:30)
Marktconsultatie advisering remigratie.

Owb consultant gezocht
(24-10-2014 15:29)
Voor een van mijn grote klanten ben ik op zoek naar een Oracle WareHouse Builder consultant voor een opdracht van 6 maanden in Amsterdam. Ik iemand die minimaal 5 jaar ervaring heeft als developer / consultant. Je zult een migratie begeleiden van ..

Windows consultant
(24-10-2014 15:17)
Onze klant is op zoek naar een windows consultant / Architect die voor een applicatie migratie project de technische ontwerpen kan maken voor de verschillende applicaties. Voor elke applicatie heeft de kandidaat 2 dagen voor het technische ontwerp ..

Technisch projectleider applicatie migratie.
(24-10-2014 15:13)
Een klant van ons is op zoek naar Technisch projectleiders applicatie migratie. Het gaat hier om een 200 tal servers met 80 applicaties die gemigreerd moeten worden naar 2008 / 2012. In eerste instantie zal er een nauwkeurige inventarisatie mo..

Senior ICT Beheerder (SPOED), Maasland
(24-10-2014 14:32)
Omschrijving van dit tijdelijke IT-project: We zijn met spoed op zoek Senior ICT Beheerders voor een project van onze opdrachtgever. Locatie Maasland.De beheerder zal ingezet worden ter ondersteuning van een migratie traject vanaf bestaande storage (o.a. HP EVA) naar NetApp Virtual Server MachineEisen profiel:

Senior ICT Beheerder (SPOED), Maasland
(24-10-2014 14:30)
Omschrijving van dit tijdelijke IT-project: We zijn met spoed op zoek Senior ICT Beheerders voor een project van onze opdrachtgever. Locatie Maasland.De beheerder zal ingezet worden ter ondersteuning van een migratie traject vanaf bestaande storage (o.a. HP EVA) naar NetApp Virtual Server MachineEisen profiel:

Project Officer Amsterdam
(24-10-2014 14:16)

Het betreft hier de zwaarste PMO rol die er binnen de bank is. Men moet goede kennis van de materie hebben en hier ook advies over kunnen geven aan stakeholders. Betreft een PMO'er voor het OHK Programma. We zoeken een zeer ervaren PMO'er die zelfstandig en pro-actief is en naast PMO werkzaamheden ook kleinere projecten kan aansturen.

Job description:

Stuurt en coördineert de taken binnen (deel)projecten in termen van budget, tijd, scope en kwaliteit, binnen de standaarden van projectaanpak van de bank, gericht op realisatie van een (deel) projectopdracht.

Job deliverables:

 • Werkt het projectmandaat uit in overleg met de Projectmanager en opdrachtgever, rekening houdend met de wensen en eisen van de opdrachtgever, resulterend in het formuleren en accorderen van een Projectbrief. Werkt de geaccordeerde Projectbrief uit, binnen de gestelde eisen en wensen van de opdrachtgever, teneinde de projectorganisatie vast te leggen om het project te kunnen starten.
 • Geeft in het plan van aanpak de wijze van uitvoering, tijdsaspecten, benodigde resources, alsmede kosten en consequenties aan.
 • Organiseert de bezetting van het project, zo nodig in overleg met een Resource Manager.
 • Draagt zorg voor de noodzakelijke faciliteiten zoals personal computers, software, werkplekken en dergelijke. Werkt een communicatieplan uit.
 • Stuurt en bewaakt de levering van een werkpakket binnen het project, binnen de kaders van de projectaanpak, teneinde de eindopdracht van het project tot stand te brengen.
 • Coördineert de (dagelijkse) werkzaamheden van medewerkers, conform de voor de afdeling geldende richtlijnen, om de projectvoortgang en kwaliteit van de productie en dienstverlening te realiseren.
 • Monitort en bestuurt de voortgang van de werkzaamheden en lost problemen op.
 • Bewaakt de naleving van de voor de afdeling geldende procedures, voorschriften en condities door zijn medewerkers.
 • Evalueert de uitvoering van het project, binnen de grenzen van de projectaanpak, teneinde het projectresultaat aan de opdrachtgever op te leveren.
 • Genereert voortgangsrapportages m.b.t. budgetten, implementatie initiatieven, dissatisfiers en (financiële) managementinformatie, conform de voorschriften en richtlijnen, teneinde het management van de (hoofd) afdeling optimaal te informeren over de voortgang. Knowledge Communication
 • Kennis van projectmanagement op HBO niveau.
 • Kennis op het gebied van veranderingsmanagement, control en leidinggeven, projectmanagementtechnieken en projectgerelateerde rapportage technieken.
 • Kennis van standaarden van projectaanpak (DSDM/CMM/HoP etc.) van de bank, de (administratieve) organisatie, de interne en externe ontwikkelingen binnen het vakgebied en waar sprake is van materiedeskundigheid in de functie tevens de kennis van het eigen aandachtsgebied.
 • Onderhoudt tijdens het project contact (schriftelijk en mondeling) met de bij het project betrokken afdelingen, disciplines, medewerkers en Projectmanager om de voortgang van het project te bespreken.
 • Bespreekt de projectvoortgang met de projectgroep om verschillen tussen planning en realiteit inzichtelijk te maken om indien noodzakelijk in te kunnen grijpen


Projectmanager, 24 u pw, BTIT7116, Amsterdam
(24-10-2014 14:01)
Omschrijving van dit tijdelijke IT-project:Functie omschrijvingBlueTrail is op zoek naar een Projectmanager, 24 u pwOmschrijving:De maatwerkapplicaties van opdrachtgever zijn aan vervanging toe.Fase 1 van het project, nu gaande, levert de functionele beschrijvingen, basis architectuur ontwerp, etc. op. Op basis van deze informatie zal... Lees meer... (http://www.ict-services.nl/overig/projectmanager-24-u-pw-btit7116-amsterdam.html)

Projectleider 2 Amsterdam
(24-10-2014 13:57)

De functie Projectleider betreft een generieke functie. Afhankelijk van de projectstructuur wordt de Projectleider functioneel aangestuurd door een Projectmanager. De hiërarchische leiding wordt bepaald door de afdeling waar de Projectleider onder valt. Het 'project idee' kan een door functiehouder zelf geïnitieerd idee zijn waarvoor goedkeuring van het desbetreffende management is ontvangen om het als project uit te werken. Afhankelijk van het bedrijfsonderdeel waar de functie voorkomt, kan functiehouder tevens materiedeskundige zijn.

Job description:

 • Stuurt en coördineert de taken binnen (deel)projecten in termen van budget, tijd, scope en kwaliteit, binnen de standaarden van projectaanpak van de bank, gericht op realisatie van een (deel)projectopdracht.

Deliverables:

 • Werkt het project idee uit in overleg de opdrachtgever, rekening houdend met de wensen en eisen van de opdrachtgever, resulterend in het formuleren en accorderen van een Projectbrief;
 • Werkt het geaccordeerde projectvoorstel uit, binnen de gestelde eisen en wensen van de opdrachtgever, teneinde de projectorganisatie vast te leggen om het project te kunnen starten;.
 • Stuurt en bewaakt het project, binnen de kaders van de projectaanpak, teneinde de eindopdracht van het project tot stand te brengen;
 • Coördineert de (dagelijkse) werkzaamheden van medewerkers, conform de voor de afdeling geldende richtlijnen, om de projectvoortgang en kwaliteit van de productie en dienstverlening te realiseren;
 • Coacht projectmedewerkers bij de verdere ontwikkeling van hun skills. Bespreekt het functioneren en de ontwikkelmogelijkheden met de hiërarchisch leidinggevende van de projectmedewerkers;
 • Evalueert de uitvoering van het project, binnen de grenzen van de projectaanpak, teneinde het projectresultaat aan de opdrachtgever op te leveren;
 • Geeft operationeel leiding aan 6-10 projectmedewerkers. Het realiseren van projecten is inclusief implementatie en nazorg. Het accent in de functie ligt op het realiseren van projecten, welke minder complex van aard zijn en veelal een relatief korte doorlooptijd hebben en die soms vallen binnen grote projectopdrachten/programma's onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager of Programmamanager.

Knowledge Communication:

 • HBO projectmanagement met 4-6 jaar relevante werkervaring;
 • Kennis op het gebied van veranderingsmanagement, control en leidinggeven, projectmanagementtechnieken en projectgerelateerde rapportage technieken;
 • Kennis van standaarden van projectaanpak van de bank, de (administratieve) organisatie, de interne en externe ontwikkelingen binnen het vakgebied en waar sprake is van materiedeskundigheid in de functie tevens de kennis van het eigen aandachtsgebied;
 • Onderhoudt tijdens het project contact (schriftelijk en mondeling) met de bij het project betrokken afdelingen, disciplines en medewerkers om de voortgang van het project te bespreken;
 • Bespreekt de projectvoortgang met de opdrachtgever en projectgroep om verschillen tussen planning en realiteit inzichtelijk te maken om indien noodzakelijk in te kunnen grijpen.

Additional Information:

 • Als Lead binnen het team stuur je de senior en medior PMO’s aan en coach je hen zowel werkinhoudelijk als op het gebied van persoonlijke ontwikkeling;
 • Naast het aansturen van het PMO team, ben je een pro-actief meewerkend voorman/vrouw;
 • Je vergaart kennis over de inhoud, knelpunten, kritieke mijlpalen, afhankelijkheden, risico’s en voortgang van deelprogramma’s, door onder andere een netwerk op te bouwen en onderhouden binnen de (change)organisatie;
 • Je legt verbanden binnen en buiten het programma en de deelprogramma’s om zo een helikopter view te creëren van het programma als geheel;
 • Je volgt de planning, budgettering, risico’s, kwaliteit van het werk en resultaten van de deelprogramma’s en ‘challengt’ de voortgangsrapportages;
 • Je draagt actief bij aan het in kaart brengen en monitoren van de afhankelijkheden tussen de verschillende deelprogramma’s;
 • Je draagt actief bij aan het identificeren, monitoren en sturen van risico’s en kosten/baten/ synergiën;
 • Je bent verantwoordelijk voor programma information management.

Jouw achtergrond:

 • Programma Management affiniteit;
 • Bij voorkeur heb je ervaring met change management en projecten.
 • Je kent de basis principes van effectief Project- en Programma Management en hebt kennis van het bancaire projectproces;
 • Analytisch en communicatief;
 • Je hebt het vermogen om in korte tijd begrip te verkrijgen van zeer diverse deelprogramma’s;
 • Je overziet wanneer extra aandacht nodig is, zodat deelprogramma’s tijdig hun resultaten kunnen leveren. Je herkent daartoe snel de grote lijnen, hebt een helikopter view, maar hebt tegelijk een scherp oog voor relevante details. Je hebt het talent om issues snel te analyseren en je daarover precies en genuanceerd uit te drukken.

Must haves:

 • Bancaire ervaring is een must;
 • Als Lead binnen het team stuur je de senior en medior PMO's;
 • Je vergaart kennis over de inhoud, knelpunten, kritieke mijlpalen, afhankelijkheden, risico's en voortgang van deelprogramma'sJe vergaart kennis over de inhoud, knelpunten, kritieke mijlpalen, afhankelijkheden, risico's en voortgang van deelprogramma's;
 • Je legt verbanden binnen en buiten het programma en de deelprogramma's om zo een helikopter view te creeren.


Required languages for this role:

 • NL
 • EN


Tcl specialist
(24-10-2014 13:40)
In een migratieproject van Sybase naar SQL zijn er TCL applicaties aanwezig Voor de aanpassingen zijn conversierules nodig. De vraag is de proof of concept fase hierbij te assisteren. Het betreft vooralsnog een beperkte opdracht vwb inzet. Omvang i..

Projectmanager, Diemen
(24-10-2014 13:01)
Omschrijving van dit tijdelijke IT-project:Harvey Nash is voor haar eindklant op zoek naar een Projectmanager voor 24 uur per week. Einddatum is 31-01-2015 met optie op verlenging. Graag ontvangen wij je CV voorzien van een motivatie geschreven op de aanvraag en het uurtarief inclusief reis- en Lees meer... (http://www.ict-services.nl/overig/projectmanager-diemen.html)

Project manager, Regio Amsterdam
(24-10-2014 12:02)
Omschrijving van dit tijdelijke IT-project:In Freelancehouse.nl staat een nieuwe aanvraag van één van de Opdrachtgevers:Functie: Project manager BD20141024Opdrachtomschrijving:Beschrijving werkzaamheden De projectmanager heeft als verantwoordelijkheid het succesvol realiseren van de applicaties, het implementeren ervan in de... Lees meer... (http://www.ict-services.nl/overig/project-manager-regio-amsterdam-2.html)

Freelance Projectmanager Zorginkoop
(24-10-2014 10:24)
Per 3 november a.s. zoekt onze opdrachtgever een Freelance Projectmanager Langdurige Zorg voor 24 uur/week. Organisatie Opdrachtgever implementeert een professionele, resultaatgerichte zorginkooporganisatie (het cluster Zorg) waarbij goede kwaliteit zorg en het juiste volume zorg wordt ingekocht. En daar horen mensen bij die resultaatgericht zijn, met elkaar...

.NET programmeurs
(24-10-2014 10:22)
Start: 1 november Duur: 9 maanden+ Meer dan 4 jaar aantoonbare ervaring met: • C# .NET • Windows Forms en/of Web • SQL • Microsoft SQL Server (2008) • Team Foundation Server Meer dan 1jaar aantoonbare ervaring met: • Microsoft SQL Server (2012) Pré: • Ervaring met migratietrajecten van Visual Basic...

Medior Inkoper
(24-10-2014 10:05)
Wil jij werken bij de wereld van de Marine? Voor deze dynamische organisatie zoeken wij vanwege een SAP migratie een Interim Medior Inkoper. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Logistieke groep Inkoop (LG INKOOP) bij de Afdeling Maritieme Logistiek van de Directie Materiële Instandhouding van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). Het doel van de LG...

Infrastructuur Windows Migratie Specialist
(24-10-2014 02:34)
........Functie Omschrijving Infrastructuur & Windows Migratie SpecialistVoor een van onze klanten bieden wij per direct een positie als Infrastructuur & Windows Migratie Specialist aan. Indien je solliciteert op deze vacature laten we je op korte termijn weten of je profiel voldoende aansluit om in aanmerking te komen voor een... Lees meer... (http://www.ict-services.nl/microsoft/infrastructuur-windows-migratie-specialist.html)

Projectmanager fmcg senior
(23-10-2014 22:28)
Voor onze eindklant in de regio Leiden zijn wij op zoek naar een Senior Project Manager. Een zwaargewicht met hands on instelling. Werkzaamheden: We zijn op zoek naar een project manager die ervaring heeft in de FMCG branche. Op dit moment s..

Consultant infrastructuur migratie specialist
(23-10-2014 16:49)
Beste freelancers, Voor onze eindklant zijn wij op zoek naar een Consultant Infrastructuur / Migratie specialist Functie-informatie Opdrachtomschrijving: In het kader van Lifecyclemanagement zijn projecten gestart om de huidige implementatie..

Sr. projectmanager programm manager regio utrecht
(23-10-2014 16:27)
For one of our clients in Utrecht region we are looking for a sr. Projectmanager/Programm Manager Software Delivery Lifecycle. Werkzaamheden: The purpose of the Programm Manager is to work within technology-driven programs to coordinate integrati..

Senior projectmanager
(23-10-2014 15:43)
Profiel: IPMA C, resultaatgericht, organisatie sensitief, overtuigend. Kennis van HP referentie processen. Beschrijving van de functie en de functie eisen: Integraal projectmanager Bewarken scope, strak sturen op planning, sturen op onderling..

Projectmanager Logistics
(23-10-2014 15:08)
Voor een bedrijf in de regio Brabant zoeken wij een Logistiek Manager voor 40 uur per week. Functie omschrijving: Als Logistiek Manager bent u verantwoordelijk voor de logistieke prestatie van het bedrijf in de regio Brabant naar klanten en intern naar eigen vestigingen in combinatie met een optimale supply chain, in termen van kosten, service levels, voorraadniveau...

Project manager jaarverslag (non-financial!)
(23-10-2014 14:58)
Voor een financiële instelling zoeken we een senior Projectmanager die ruime ervaring heeft met het coördineren van het jaarverslag proces van een financiële instelling (per direct tot en met april 2015, 20-24 uur pw). Functiebeschrijving Al..

Projectmanager
(23-10-2014 13:29)
Voor een van onze eindklanten zijn wij op zoek naar een Projectmanager Locatie: Regio Amsterdam Inzet: 3 maanden+ 24 uur per week, na 3 maanden: 36 uur per week Doel en omschrijving van de opdracht De opdrachtgever voert de Zorgverzekeringswet en AWBZ uit voor mensen met een inkomen uit Nederland die in het buitenland wonen. De klant int...

Projectmanager
(23-10-2014 13:07)
Voor een van onze eindklanten zijn wij op zoek naar een Projectmanager Locatie: Regio Amsterdam Inzet: 3 maanden+ 24 uur per week, na 3 maanden: 36 uur per week Doel en omschrijving van de opdracht De opdrachtgever voert ..

Senior projectmanager sap environment
(23-10-2014 13:04)
The management of large complex projects typically involving information systems in the SAP environment while adhering to agreed upon constraints. • Requirements include: • Taking responsibility for all aspects of complex IS projects, • P..

Technisch projectmanager
(23-10-2014 12:29)
Voor een klant in Rotterdam en Den Haag zijn wij op zoek naar een technisch projectmanager die onder andere verantwoordelijk is voor het koppelen van de user identity systemen van de opdrachtgever aan de Office 365 Cloud oplossing. Functie-eisen: ..

Project manager jaarverslag (sr. comm. adviseur)
(23-10-2014 12:29)
Voor een financiële instelling zoeken we een Projectmanager Jaarverslag (per direct tot en met april 2015, 24 uur pw). Functiebeschrijving Als Projectmanager Jaarverslag ben je verantwoordelijk voor het jaarverslag van 2014. Je initieert de on..

Application Delivery Technisch Projectmanager, BTIT7102, Amsterdam
(23-10-2014 11:31)
Omschrijving van dit tijdelijke IT-project:Functie omschrijvingBlueTrail is op zoek naar een Application Delivery Technisch ProjectmanagerProfiel:De opdrachtgever is gestart met de voorbereiding voor de migratie van de circa 15.000 werkplekken naar een Windows7-/Citrixomgeving. Daarbij hoort het centraliseren van alle... Lees meer... (http://www.ict-services.nl/overig/application-delivery-technisch-projectmanager-btit7102-amsterdam.html)

Projectmanager met Pensioen kennis, BTIT7103, Utrecht
(23-10-2014 11:31)
Omschrijving van dit tijdelijke IT-project:Functie omschrijvingBlueTrail is met SPOED op zoek naar een Projectmanager met Pensioen kennisProfiel:Voor een zeer goede relatie van ons zijn wij met spoed op zoek naar een Projectmanager met relevante pensioenkennis en bij voorkeur kennis van de meest recente wettelijke ontwikkelingen.Omgevi... Lees meer... (http://www.ict-services.nl/overig/projectmanager-met-pensioen-kennis-btit7103-utrecht.html)

Technisch projectmanager Application Delivery , Regio Amsterdam
(23-10-2014 11:01)
Omschrijving van dit tijdelijke IT-project: Omschrijving: De werkzaamheden van de Technisch projectmanager Application Delivery bestaan uit: •het technisch/inhoudelijk aansturen van de verschillende teams binnen de eenheid Application Delivery •het oplossen van (technische) issues •het overleggen... Lees meer... (http://www.ict-services.nl/overig/technisch-projectmanager-application-delivery-regio-amsterdam.html)

Projectmanager Internal Communications Wholesale
(23-10-2014 10:37)
Voor een internationale financiële organisatie in Utrecht zijn we op zoek naar een stevige Projectmanager Internal Communications Wholesale ad interim voor 5 maanden, 36 uur per week. Spreek jij vloeiend Engels en ben jij een denkende doener, die structuur aan kan brengen in de interne communicatie, zowel qua doel, doelgroep, middelen als niveaus, en dit ook...

Spoed: Senior Technical Support Analyst
(23-10-2014 10:20)
Sluitingsdatum van deze aanvraag is donderdag 23 om 12:00 uur Werkzaamheden: • Het uitvoeren van upgrades; • Het in beheer nemen van infrastructuur- en systeemmigraties; • Het doorvoeren van systeemwijzigingen; • Het analyseren en oplossen van complexe storingen; • Het afstemmen en overleggen met technici van b.v. leveranciers...

Spoed: Sr. Projectmanager
(23-10-2014 10:19)
Let op! Deze aanvraag sluit donderdag 23 oktober om 13.00 uur! Functie omschrijving • Support the receiving team transition strategy and plan • Support the IT strategy for HGSS and insure business support to the development of a long term strategy for HGSS. • Execute the Transition IT plan and maintain the annual plan and budget. • Keep...

Technisch projectmanager application delivery
(23-10-2014 10:00)
Technisch Projectmanager Application Delivery Gezocht! Onze klant is gestart met de migratie van de circa 15.000 werkplekken naar een Windows7-/Citrixomgeving. Bij deze migratie hoort het centraliseren van alle ICT-infrastructuur en het overdrag..

Projectmanager
(23-10-2014 09:47)
Ten behoeve van een grootschalige implementatie MAC beschikking wordt een ervaren projectmanager invoering gezocht voor versterking van het projectteam MijnOverheid. De belangrijkste taak van de projectmanager is alle noodzakelijke werkzaamheden t.b.v. de implementatie te (laten) uitvoeren. Hoofdvraag MijnOverheid is een website voor burgers voor overheidszaken....

Projectleider Infrastructuur, Den Haag
(23-10-2014 09:31)
Omschrijving van dit tijdelijke IT-project: Wij zijn op zoek naar een technische project manager voor onze klant Nationale Nederlanden.De projectmanager wordt oa verantwoordelijk voor het koppelen van de user identity systemen aan de Office 365 Cloud oplossing.Specifieke kennis en vereisten• Minimaal HBO werk- Lees meer... (http://www.ict-services.nl/overig/projectleider-infrastructuur-den-haag-2.html)

Projectleider Infra Rotterdam/Den Haag
(23-10-2014 08:56)

Wij zijn op zoek naar een technische project manager voor onze klant. De projectmanager wordt oa verantwoordelijk voor het koppelen van de user identity systemen van Nationale Nederlanden aan de Office 365 Cloud oplossing.


Sr. Projectmanager Amsterdam
(23-10-2014 06:01)
Support the receiving team transition strategy and plan Support the IT strategy for HGSS and insure business support to the development of a long term strategy for HGSS. Execute the Transition IT plan and maintain the annual plan and budget. Keep planning aligned to insure that dependencies Lees meer... (http://www.ict-services.nl/project-management/sr-projectmanager-amsterdam.html)

Windows specialist
(23-10-2014 03:03)
FunctiebeschrijvingJe zoekt als Windows Specialist een uitdagende functie waarin je jouw kennis van Windows toepast bij het ontwerp, de inrichting of de migratie van complexe IT-omgevingen met meerdere operating systems. Met jouw expertise los je problemen op waar een ander niet uit komt en voer je niet-standaard changes uit. Je deelt Lees meer... (http://www.ict-services.nl/microsoft/windows-specialist.html)

Logistics projectmanager
(23-10-2014 00:00)
Voor een bedrijf in de regio Brabant zoeken wij een Logistiek Manager voor 40 uur per week. Functie omschrijving: Als Logistiek Manager bent u verantwoordelijk voor de logistieke prestatie van het bedrijf in de regio Brabant naar klanten en intern naar eigen vestigingen in combinatie met een optimale supply chain, in termen van kosten, service levels, voorraadniveau en operationele efficiency. Hiertoe stuurt u niet alleen uw eigen team aan, maar heeft u ook contacten met andere afdelingen, zoals Verkoop, IT, Financiën en Directie. De Logistiek Manager onderhoudt ook nauwe contacten met externe partijen. U overziet de supply chain en draagt actief bij aan het verder ontwikkelen en optimaliseren ervan. Als Logistiek Manager rapporteert u aan de Algemeen Directeur. De Logistiek Manager heeft de volgende hoofdtaken: Optimaliseren van het planningssysteem en optimaliseren van voorraden. Aansturen van de eigen logistiek organisatie bestaande uit circa 20 fte . Intermediair tussen alle betrokken afdelingen en vestigingen, maar met name tussen verkoop, logistiek, administratie. Werkt continu aan het vormgeven en professionaliseren van de functie en de organisatie. Initiëren van en deelnemen aan (verbeter-) projecten en acties op het gebied van automatisering ten einde de keten te optimaliseren. Verzorgen van evaluaties en management informatie. Functievereisten: HBO/WO werk- en denkniveau met een logistieke / Supply Chain gerelateerde opleiding.Kennis van analyse- en Continuous Improvement methoden. Aantoonbare kennis van en ervaring met inkoop, voorraadbeheersing en logistiek. Aantoonbare uitgebreide kennis van en ervaring met de (bouw)materialen industrie, bij voorkeur in een B2B omgeving. Affiniteit met en kennis van IT systemen en logistieke planningssystemen. In staat om (intern en extern) verbanden en verbindingen te leggen en te onderhouden. In staat tot het creëren van draagvlak bij de verschillende stakeholders, zowel intern als extern.

Technisch projectmanager application delivery
(22-10-2014 19:50)
Aanvraag 20116637 Tijdelijke inhuur Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Technisch Projectmanager Application Delivery Profiel organisatie: De Dienst ICT is gestart op 1 januari 2010. De dienst heeft tot taak de gemeentelijke ICT ..

Technisch Projectmanager Application Delivery, Amsterdam
(22-10-2014 17:31)
Omschrijving van dit tijdelijke IT-project: Aanvraag 20116637 Tijdelijke inhuur Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Technisch Projectmanager Application Delivery Profiel organisatie: De Dienst ICT is gestart op 1 januari 2010. De dienst heeft tot taak de gemeentelijke ICT zo te... Lees meer... (http://www.ict-services.nl/overig/technisch-projectmanager-application-delivery-amsterdam.html)

Technical Support Analyst (Senior) Utrecht
(22-10-2014 16:57)

Werkzaamheden:

 • Het uitvoeren van upgrades;
 • Het in beheer nemen van infrastructuur- en systeemmigraties;
 • Het doorvoeren van systeemwijzigingen;
 • Het analyseren en oplossen van complexe storingen;
 • Het afstemmen en overleggen met technici van b.v. leveranciers van systemen of netwerkinfrastructuren of van andere afdelingen;
 • Het grondig en systematisch testen van nieuwe systeemomgevingen.

Must-haves:

 • Goede kennis van Engels;
 • Kennis van Avaya en Nice.
 • Je moet echt als beheerder of engineer gewerkt hebben met de avaya en nice systemen.

Nice to have: 

 • Avaya ACS certificatie;
 • Ervaring met Unified Communications;
 • Avaya Aura, Call Center Elite;
 • Ervaring met Contact Centers, bijv. AIC, CMS, AES;
 • Ervaring met System Manager en Session Manager (SIP omgevingen);
 • Ervaring met Avaya Modular Messaging;
 • Ervaring metkostenregistratie systeem Proteus;
 • Ervaring met NICE / Verint recording;
 • Kennis van bedienposten.

Competenties:

 • oplossingsgericht;
 • analytisch vermogen;
 • doorzettingsvermogen.

Required languages for this role

 • Nederlands;
 • Engels.


Projectmanager implementatie mac
(22-10-2014 16:47)
Functie Projectmanager Implementatie MAC Functieniveau Senior Werklocatie Den Haag Startdatum 3 november 2014 Verwachte einddatum 31 december 2014 Aantal uren per week 32 Aanvraagomschrijving Situatieschets Ten behoeve van een groot..