Gepubliceerd op: 01-01-1970 01:00

Bron:    

50 soortgelijke opdrachten gevonden!

Jurist Wob en Privacyrecht
(27-08-2016 10:30)
Amsterdam, Temployeenet bv
Voor onze directe opdrachtgever waar wij reeds zaken mee doen, zoeken waar wij de volgende kandidaat :

Functienaam      :  Jurist Wob en Privacyrecht     ( M / V)
 
Wij zoeken een Jurist Wob en Privacyrecht met kennis van en werkervaring op het terrein van de Wob en Privacyrecht bij een grote overheidsorganisatie (bv een Gemeente, het Rijk of een ZBO)
Kandidaat vervult een zelfstandige adviesrol bij de afhandeling van Wob-verzoeken en privacyvragen. Kandidaat moet enerzijds in staat zijn complexe dossiers zelfstandig af te handelen, anderzijds te opereren binnen door de organisatie gestelde kaders en tijdig afstemming zoeken met de collega's van de Juridische Afdeling.
 
Werklocatie        :       Amsterdam
 
Geplande start    :       5 september    (ZSM UW REACTIE ! )
 
Verwachte duur   :       minimaal 5 maanden     ( + optie op verlenging tot eind 2017)
 
Uren per week     :      36 uur, minimaal 32 uur     (verdeeld over 4 of 5 dagen per week)
 
Verloning via onze eigen loonadministratie is mogelijk en kosteloos. Indicatie 6.500,-- BpM gebaseerd op een 36 urige werkweek, 8 % vakantiegeld, opbouw vakantiedagen, woon/werk reiskosten 19 cent per km of (indicatie) 70 Euro p/u zpp’er met nog een geldige VAR 2016 ! H.e.e.a. afhankelijk v/h het aantal jaren werkervaring, juiste kennis, opleidingen en certificeringen. Vanwege de haast van onze opdrachtgever met een snelle afronding van deze selectie, ontvangen wij gaarne ZSM uw CV VOOR dinsdag 30 augustus 10.00 uur  !
 
Note :
 
De selectiegesprekken zijn reeds gepland op vrijdag 2 september. Op deze dag  (op een vooraf reeds bepaald tijdstip) moet u aanwezig kunnen zijn !
 
Projectomschrijving :
 
Afdeling:
 
De afdeling Juridische Zaken adviseert en ondersteunt de Directie bij de sturing op basis van hoogwaardige expertise op de terreinen Integriteit, Juridische Zaken, Kwaliteit en Secretariaat. In het bijzonder zet Juridische Zaken actief haar expertise in door het adviseren van de directie over alle brede juridische zaken, in het bijzonder betrekking hebbend op de juridische positie en kerntaken van de organisatie. De advisering is verder gericht op het beheersen, beperken en uitsluiten van de (strategisch/tactische) juridische risico’s van en het borgen van de rechtmatigheid van haar handelen. Juridische Zaken participeert in dat verband ook actief in de bedrijfsvoering.
 
Doel van de functie:
 
Het analyseren en vertalen van interne en externe ontwikkelingen naar hun betekenis voor het juridisch domein. Het vanuit deze analyse bepalen van de impact van deze ontwikkelingen voor de positie van de organisatie en de door haar uit te voeren kerntaken. Het leggen en onderhouden van de verbinding van de juridische functie en het structureel bevorderen van de kwaliteit van het juridisch handelen de organisatie. De functie draagt indirect bij aan de productie, waarbij het resultaat gerelateerd is aan ondersteuning van het lijnmanagement dan wel de functionele lijn.
 
Functiegebieden:
Voor deze sleutel positie zijn de functiegebieden Advies, Informatie, Relaties en Planning dominant
 
Advies:
Doelstelling: Het geven van adviezen voorzien van meerdere scenario’s over complexe vraagstukken in een complexe omgeving over het proces behorende bij het vakgebied ter verbetering van de bedrijfsdoelstellingen welke een bijdrage leveren aan de visie en missie van de organisatie.
Verantwoordelijkheden:
- De mate waarin het advies is overgenomen en uitvoerbaar is gebleken.
- De mate waarin het advies voldoet aan geformuleerde eisen en verwachtingen de Directie
- De mate waarin het advies helder is gecommuniceerd.
 
Informatie:
Het opleveren van onderzoeksresultaten als onderbouwing van het advies, dan wel het opleveren van een (risico)analyse welke leidt tot een conclusie met als doel een juiste belangenafweging te kunnen maken, risico’s te reduceren en draagvlak te creëren.
Verantwoordelijkheden:
- De mate waarin conclusies transparant en helder beargumenteerd zijn.
 
Relaties:
Het opbouwen en onderhouden van een intern en extern netwerk voor zichzelf en de Directie, met als doel te komen tot een snelle informatievoorziening en acceptatie en draagvlak te creëren voor de op te leveren adviezen.
Verantwoordelijkheden: 
- De mate waarin het onderhouden van relaties een bijdrage levert aan kennis buiten het eigen vakgebied.
- De mate waarin klanten tevreden zijn over het gegeven advies.
 
Planning:
Het opstellen van een concreet activiteitenplan en het aansturen/coördineren van de activiteiten voor zichzelf en de Directie met als doel de juridische risico’s te beperken.
Verantwoordelijkheden: 
- De mate waarin vooraf een juiste planning is gemaakt.
- De mate waarin bij de uitvoering van de planning meetmomenten zijn ingepland en worden bewaakt.
- De mate waarin is ingegrepen bij onvoorziene omstandigheden.
  
Algemene en specifieke taken:
 
- Volgt interne en externe ontwikkelingen in relatie tot het vakgebied gerelateerd aan UWV brede belangen.
- Neemt deel aan richtinggevende netwerken op het vakgebied.
- Legt vanuit het eigen vakgebied verbanden en relaties naar andere vakgebieden.
- Vertaalt deze ontwikkelingen in richtinggevende alternatieven en hanteerbare oplossingen en bereidt beleidsbeslissingen voor.
- Zorgt voor draagvlak van te maken keuzes.
- Stelt kaderstellende regelgeving en beleidsnotities op.
- Vertegenwoordigt de organisatie als specialist op het vakgebied.
- Vervult ook de rol van projectmanager.
- Rapporteert, publiceert en presenteert over relevante analyses op het juridische domein aan de in- en externe e beleidsmakers en specialisten .
- Voert een pro-actief risicomanagement uit over het totaalproces van risicoanalyse, advisering, monitoten en het
   doen treffen van beheersmaatregelen binnen de organisatie aangaande de positie en het meerjarenplan.
- Neemt waar nodig actief deel aan de bedrijfsvoering om de kwaliteit van het juridisch handelen te bevorderen

Projectmanager DPGB
(26-08-2016 16:30)
Opdracht voor Projectmanager DPGB in Amstelveen voor Zelfstandig Professional. Meer info op www.headfirst.nl.

Scrum Master / Projectmanager
(26-08-2016 14:00)
Voor een directe relatie zijn wij op zoek naar een Scrum Master / Projectmanager. Deadline: 26-08-2016 Tarief: n.o.t.k. Start: z.s.m. Duur: 2 jaar met optie op verlenging ALLEEN REAGEREN MET PROJECT MANAGEMENT ERVARING! Let op: deze opdracht wordt deels in NL (Utrecht) uitgevoerd en deels in USA (New-York)...

Performance Test Specialist (QR4087)
(26-08-2016 13:30)
Amsterdam, Qualogy Resources
Functie: Performance Test Specialist (QR4087) 
Start: 12-9-201636 uur per week 
Periode: 6 mnd+ 
Omgeving: Amsterdam 
 
Omschrijving: 
Voor onze eindklant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een performance test specialist voor het inrichten van de toekomstige omgeving waarin het betaalverkeer verwerkt wordt.
Als je denk dat je het uiterste uit systemen gehaald hebt, het onmogelijke mogelijk gemaakt hebt en je je hand niet omdraait om systemen op te leveren die duizenden transacties per seconden verweken, dan zoeken we jou!
 
Dit ga je doen
Je wordt de technische lead voor het tunen en testen van een omgeving waarin betaalververkeer verwerkt gaat worden. Je bepaald hoe en wat getest wordt, welke bottlenecks prioriteit hebben en wanneer goed genoeg is. Hierbij werk je samen met andere engineers en specialisten van een externe software leverancier. Je bent zowel hands-on als bepalend in welke resultaten je wilt zien.

Je werkomgeving 
Je gaat werken in de uitdagende IT organisatie, waarbinnen we werken volgens scrum-agile. Het DevOps team waarbinnen je werkt aan de uitdagende taak om het betaalverkeer te kunnen gaan migreren naar een nieuwe omgeving, waarbij zowel het opleveren van nieuwe functionaliteiten als performance sterk bepalend zijn voor het tempo van migratie.
 
Skills:
- Meerdere jaren ervaring met zelfstandig uitvoeren van complexe performance testen voor Websphere/Java transactie verwerkende systemen (liefst payments processing)
- Meerdere jaren ervaring met zelfstandig analyseren van performance testresultaten
- In staat performance testen te plannen (testplan en aanpak) en daarbij rekening houden met de functionaliteit van de applicatie
- Meerdere jaren ervaring met capacity planning
- Kennis van databases en Websphere zodat performance testresultaten in samenwerking met DBA en Linux/Websphere experts geanalyseerd kunnen worden
- Bouwen van scripts om performance testen te kunnen uitvoeren en data te genereren
- Kennis van Tibco
- Ervaring met performance testtools voor het opzetten van (gecombineerde) performance testflows tbv automatiseren van 24 uurs flow van Dovetail/payments engine
- Ervaring met profiling tools bij voorkeur Dynatrace
- Meerdere jaren met het maken van performance test rapportages
 
Wie ben jij?
Je hebt meerdere jaren ervaring met het zelfstandig opzetten van complexe performance trajecten in een java/websphere/oracle omgeving, je bent in staat om de resultaten te analyseren, waarbij jij de lead hebt in de afstemming met de specialisten voor bijvoorbeeld Websphere en Oracle, problemen te detecteren en de wijzigingen aan te sturen. Je bent in staat om testen te definiëren, plannen en uit te voeren. Je bent pro actief en resultaat gedreven.

Technisch Projectleider
(26-08-2016 11:30)
Voor het team IT-Beheer is de klant op zoek naar een Technisch projectleider voor het aansturen van in ieder geval onderstaande projecten: - Migratie applicaties backend van Windows Server 2003 naar 2008/2012 - Aansturing externe leverancier migratie Exchange 2007 (Enterprise Vault) naar Office 365 (als dienst af te nemen) Kennis en ervaring - ICT kennis van infrastructuren; - Ervaring met afstemmen met de business en functioneel beheer - Ervaring met het opstellen van migratieplannen - Ruime ervaring met de technische migratie binnen transitieprojecten bij een gemeente - Ervaring met infrastructuren, diensten en/of producten zoals hosting, connectiviteit en werkplekken - Ervaring met het opstellen van offerte aanvragen - Ervaring met en bedreven in het aansturen van leveranciers Functie beschrijving: - Oplevering en afstemming van de (technische) migratie scenario’s - Uitvoeren van de (technische) migratie scenario’s - Verantwoordelijk voor correctheid, kwaliteit en planning van alle aspecten van de technische migratie...

Projectmanager Infrastructuur
(26-08-2016 11:30)
Wie wil er nou niet werken voor het grootste informatietechnologiebedrijf ter wereld? Met de beste IT-specialisten? IBM is op zoek naar een ervaren Projectmanager Infrastructuur voor het ABN Amro account! Hoe werkt IBM samen met ABN Amro? IBM beheert de wereldwijde IT-infrastructuur van ABN Amro en helpt de bank om de komende jaren te innoveren en te verbeteren in een dynamische markt waar ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen...

Project Management Officer regio Gelderland (#488)
(26-08-2016 10:00)
Hoorn, Hero Business Solutions
Voor een project bij een van onze eindklanten in de regio Gelderland zoeken wij een senior Project Management Officer/junior Projectleider.
 
Wij zoeken een snelstarter die orde op zaken stelt en zich richt op planningen, voortgangsrapportages, finance, kwaliteit, communicatie rond een IT programma en met name de senior Projectmanager ontlast, zodat laatstgenoemde zich kan richten op hoofdlijnen en algemene voortgang van het programma. Wij zoeken een communicatief vaardige kandidaat, die strategisch kan meedenken en handelen, stukken voor de stuurgroep schrijft, maar die met name in de operatie de handen uit de mouwen steekt om het programma tot een goed einde te brengen.
 
 

Freelance opdracht: Projectmanager Marketing
(26-08-2016 09:30)
Algemene Werkzaamheden • opstellen van projectplannen inclusief marketing doelstelling • bewaken van tijdige en goede uitvoering van projecten (events, thought leadership ontwikkeling, ontwikkeling marketingcommunicatie materialen) • afstemmen van programma met (Senior) Marketingmanager • beheren en bewaken van...

Freelance opdracht: Projectmanager Werk & Inkomen
(26-08-2016 09:30)
De externe omgeving verandert aanzienlijk van Cluster Werk en Inkomen. De arbeidsmarkt wordt (ondanks de opleving van de economie) door de voortdurende automatisering en flexibilisering steeds moeilijker voor de doelgroepen aan de onderkant. Vanuit W&I wordt gewerkt op basis van de visie: "we zien toekomst in onze doelgroep". Bij de uitvoering van de...

Consultant Applicatie Migratie
(26-08-2016 02:30)
Voor een directe eindklant zijn wij op zoek naar een: Consultant Applicatie Migratie Voor het team IT-Beheer zijn wij op zoek naar een Consultant applicatie migratie die wordt ingezet voor het volgende project: - Migratie backend applicaties van Windows Server 2003 naar 2008/2012 Kandidaatsomschrijving • Je hebt aantoonbare praktijkervaring in soortgelijke omgevingen • Je hebt ruime kennis van en ervaring met MS Active Directory / GPO • Je hebt ervaring met beheer op Windows 2008-serveromgevingen...

Technisch projectleider
(26-08-2016 02:30)
Voor een directe eindklant zijn wij op zoek naar een: Technisch projectleider Voor het team IT-Beheer zijn wij op zoek naar een Technisch projectleider voor het aansturen van in ieder geval onderstaande projecten: - Migratie applicaties backend van Windows Server 2003 naar 2008/2012 - Aansturing externe leverancier migratie Exchange 2007 (Enterprise Vault) naar Office 365 (als dienst af te nemen)...

Projectleider
(25-08-2016 17:00)
Voor een gemeente in het oosten van het land zijn wij op zoek naar een Technisch Projectleider, die verantwoordelijk zal worden voor een tweetal migratieprojecten; Migratie applicaties backend van Windows Server 2003 naar 2008/2012 en de aansturing externe leverancier migratie Exchange 2007 (Enterprise Vault) naar Office 365...

Tekenaar openbare ruimte
(25-08-2016 16:30)
BlueTrail is op zoek naar een Ervaren tekenaar openbare ruimte Opdracht/functie omschrijving: Je werkt in een multidisciplinair team onder leiding van de projectmanager van het team Project- en Programmamanagement die verantwoordelijk is voor het professioneel aansturen en (laten) uitvoeren van complexe en multidisciplinaire projecten en programma’s...

Projectleider
(25-08-2016 16:00)
Voor een eindklant van Teconomy ben ik op zoek naar een Projectleider. Start: z.s.m. Locatie: regio midden Nederland De Projectleider stuurt een backend migratie en een mail migratie aan. Werkzaamheden o.a.: Opstellen van plan van aanpak Migratieplan opstellen Ben of ken je iemand die past op deze aanvraag dan hoor ik het graag...

senior Project Management Officer/junior Projectleider
(25-08-2016 16:00)
Voor een project bij een van onze eindklanten in de regio Gelderland zoeken wij een senior Project Management Officer/junior Projectleider. Wij zoeken een snelstarter die orde op zaken stelt en zich richt op planningen, voortgangsrapportages, finance, kwaliteit, communicatie rond een IT programma en met name de senior Projectmanager ontlast, zodat laatstgenoemde zich kan richten op hoofdlijnen en algemene voortgang van het programma...

Projectmanager Azure
(25-08-2016 16:00)
Profile: The organisation is creating a Hybrid Network. Project Manager needs to take care of planning, managing, budgetting the project. You will work with Microsoft and other third parties to create a new organization (Azure + On premise). You will close servers, migrate to Azure and define how to apply Azure in the organization...

Projectmanager Development (MKB)
(25-08-2016 14:00)
Waar: Groningen Duur: 6 maanden Uren: 24 (flexibel) Start: asap Uurtarief: 65-75 New Monday is de exclusieve recruitmentpartner voor onze opdrachtgever in het Noorden van het land. Dit bedrijf telt ongeveer 15 medewerkers en ontwikkelt embedded software voor hun eindklanten...

Consultant Applicatie Migratie
(25-08-2016 14:00)
Aanvraag 20119438 Tijdelijke inhuur Voor Gemeente Deventer zijn wij op zoek naar een Consultant Applicatie Migratie. Opdrachtomschrijving: Het team IT Beheer verzorgt de software op FATclients, thinclients (virtuele werkplekken op basis van VMware Horizon View) en laptops voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWRi)...

ZOHO Specialist Gezocht Omgeving Amsterdam budget E20-75 per uur
(25-08-2016 11:30)
Beste freelancers, ZOHO specialist gezocht voor inrichten ERP. Het gaat speciefiek om CRM migratie, Exchange migratie, Google apps for Works opzetten, Projects inrichten, Forms en helpdesk inrichten.   Wij zijn op zoek naar een serieuze kandidaat…

Projectmanager RISK
(25-08-2016 11:00)
Opdracht voor Projectmanager RISK in Apeldoorn voor Zelfstandig Professional. Meer info op www.headfirst.nl.

Projectmanager
(24-08-2016 15:30)
Het afgelopen jaar zijn er binnen het cluster Lichaamsmateriaal van de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT) een aantal grote beleiddossiers gestart. De belangrijkste zijn: Initiatiefwetsvoorstel ADR - Toekomst van de postmortale weefselketen - Evaluatie Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) als onderdeel van de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 2...

Freelance opdracht: Projectmanager
(24-08-2016 15:00)
Het afgelopen jaar zijn er binnen het cluster Lichaamsmateriaal van de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT) een aantal grote beleiddossiers gestart. De belangrijkste zijn: Initiatiefwetsvoorstel ADR - Toekomst van de postmortale weefselketen - Evaluatie Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) als onderdeel van de beleidsdoorlichting van...

Projectmanager LEAN Finance
(24-08-2016 13:00)
Als Senior projectmanager heb je een leidende rol in het realiseren van meerdere complexe, multifunctionele changeprojecten vanuit Finance, Hierbij stuur je op projectresultaten in de ontwikkel-, realisatie- en implementatiefase. Je onderscheidt je van de ‘doorsnee’ projectmanager door je financiële expertise...

Projectmanager Beheer (senior)
(24-08-2016 12:30)
Aanvraag 20119430 Tijdelijke inhuur Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Projectmanager Beheer Opdracht omschrijving: Het ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het strategisch beheer van C2000. Hiertoe behoort het eigenaarschap, het beleid op het beheer en als eigenaar ook de verantwoordelijkheid voor de vernieuwing van C2000...

Projectmanager Technical Migration
(24-08-2016 11:00)
De functie omschrijving Develop and validate the project and migration plans, which includes the overall rollout approach Consult with project members on approach and execution Managing vendors in the project Develop risk mitigation strategies, identify and resolve rollout risks in support of quality and risk management processes Develop and execute rollout communication plans in coordination with program management Develop and deliver rollout materials needed to all parties, which could include communications and Guidelines materials Functie-eisen Wide experience in infrastructure migrations, server, storage, OS, DB, middleware, webserver etc)...

Freelance opdracht: Procesmanager
(24-08-2016 07:30)
Functie omschrijving Startdatum:19-09-2016 Einddatum:19-09-2017 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:24 Sluitingsdatum:30-08-2016 om 12:00 uur Voor de komende fase zijn wij op zoek naar een ervaren projectmanager. Een proactieve, enthousiaste, verantwoordelijke projectmanager (niveau 1), met zeer goede communicatieve vaardigheden, die affiniteit heeft met...

Projectmanager Security
(23-08-2016 17:00)
Voor een project bij onze opdrachtgever in de regio Zwolle zijn wij op zoek naar een Projectmanager Security. Binnen het programma beveiliging gaat onze eindklant de komende jaren het beveiligingsniveau van haar locaties opwaarderen. Hiervoor worden naast bouwkundige beveiligingsmaatregelen ook nieuwe security systemen op de locaties geïnstalleerd en worden bestaande security systemen opgewaardeerd...

Freelance opdracht: Senior Projectmanager Beheer
(23-08-2016 15:00)
Het ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het strategisch beheer van C2000. Hiertoe behoort het eigenaarschap, het beleid op het beheer en als eigenaar ook de verantwoordelijkheid voor de vernieuwing van C2000. Binnen het departement is het strategisch beheer belegd bij het directoraat-generaal van de klant, Programma Meldkamer C2000, 112. De...

Freelance opdracht: Projectmanager Technical Migration
(23-08-2016 11:30)
De functie omschrijving Develop and validate the project and migration plans, which includes the overall rollout approach Consult with project members on approach and execution Managing vendors in the project Develop risk mitigation strategies, identify and resolve rollout risks in support of quality and risk management processes Develop and execute rollout...

Senior Projectmanager Beheer
(23-08-2016 11:30)
Voor onze eindklant, de Politie in Amsterdam, zijn wij op zoek naar een Senior Projectmanager Beheer voor 20 uur per week. Heb je in de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan als senior projectmanager van grote IT infra (verander) projecten binnen grote organisaties waarbij je te maken hebt gehad met complexe omgevingen waar sprake was van meerdere disciplines, belangen en stakeholders? Heb je aantoonbare recente werkervaring met het leiding geven aan grootschalige IT infra nieuwbouw project(en) waarbij je te maken hebt gehad met de nieuwste technologieën op het gebied van Data Center, Netwerken, Security, Monitoring, Virtualisatie en Storage? Heb je een afgeronde erkende HBO opleiding Informatica, technische bedrijfskunde of gelijkwaardig? Lees dan verder! Bij de Nationale Politie heeft T2 de afgelopen vijf jaar als mantelleverancier meer dan 100 professionals gedetacheerd waarvan vele via freelance...

Projectmanager IT infra Migratie
(23-08-2016 09:30)
Voor een project bij een van onze eindklanten in de regio Noord-Holland zoeken wij een Projectmanager IT Infra. Wij zijn op zoek naar een handson Projectmanager, die de infra binnen een geoutsourcede omgeving gaat upgraden/vervangen en de (externe) leverancier gaat managen/challengen...

Freelance opdracht: Test Migratiemanager
(23-08-2016 09:00)
Er is een gezamenlijk programma gestart om de processen Allocatie & Reconciliatie, Meetdata Telemetrie en Meetdata Periodiek te centraliseren. De hoofddoelstelling van dit programma zijn: “het realiseren en beheren van de oplossing voor de RNB’s voor de processen Meetdata proces, Meetdata telemetrie en Allocatie & Reconciliatie en het faciliteren van...

Projectmanager
(22-08-2016 12:30)
Als ervaren Projectmanager ben je verantwoordelijk voor: • Voorbereiden en opzetten van projecten op het gebied van infrastructuur consolidatie & standaardisatie en schaalbaarheid van Storage omgevingen. • Leidinggeven aan de uitvoering, binnen randvoorwaarden als: kosten, kwaliteit, tijd, organisatie en communicatie en zodanig dat de geformuleerde projectdoelstellingen worden gerealiseerd...

Freelance opdracht: Freelance Projectmanager Tax Control Framework
(22-08-2016 11:00)
Onze opdrachtgever is een grote internationale speler met vestigingen door het land. Hoofdkantoor in het Midden van Nederland. Onze opdrachtgever wil graag een Tax Control Framework opzetten en heeft daar inmiddels voorwerk voor gedaan. Echter, in de volgende fase dient het Framework meer vorm te krijgen en moet op gedetailleerd niveau worden gekeken naar de implicaties...

Freelance opdracht: Projectmanager gebiedsontwikkeling
(22-08-2016 10:00)
U bent een projectmanager met ervaring in de ontwikkeling van complexe ruimtelijke opgaven op het gebied van recreatie, agrarische ontwikkeling, verduurzaming watersystemen en de daarbij behorende financiële vraagstukken. Onze opdrachtgever is een gemeente in Noord-Holland. U bent werkzaam voor de afdeling Projecten en Planeconomie, cluster Projecten. Het...

Migratie van Joomla 1.5 naar Recente Versie budget E25-250
(18-08-2016 18:00)
Beste freelancers, Mijn site draait nog op Joomla 1.5. Nu is joomla verder ontwikkeld naar 3.6 maar een migratie blijkt nog niet eenvoudig te zijn. Vrijwel alle info wordt via een stream aangevoerd, zowel tekst,…

Active Directory migratie specialist
(18-08-2016 10:30)
BlueTrail is op zoek naar een Active Directory migratie specialist Opdracht/functie omschrijving: Voor een wereldwijd opererende opdrachtgever zoeken we een enthousiaste Microsoft infrastructuur specialist. Een zelfstandig persoon die ervaring heeft met het migreren van Active Directory services in grote productieomgevingen...

Technisch Projectleider
(15-08-2016 11:30)
Amsterdam, Team ICT
Voor onze opdrachtgever, gevestigd in Amsterdam, zijn wij op zoek naar een Technisch Projectleider.

Functie: Technisch Projectleider

Locatie:          
Amsterdam.
Start:            
zo snel mogelijk tot 1 maart 2017, optie op verlenging.
Uren:            
40 uur per week.
Deadline:      
16 augustus 9.00 uur.
Tarief:            
marktconform

Organisatie:

Concern ICT van onze eindklant is verantwoordelijk voor het in stand houden en ontwikkelen van het ICT landschap. Naast regie- en beleidstaken, is Concern ICT verantwoordelijk voor het in opdracht van de bedrijfsonderdelen beheren, ontwerpen en (laten) ontwikkelen van de ICT applicaties. De uitvoerende ICT taken zijn uitbesteed.

Functie:

Onze eindklant is op zoek naar een hands on zeer ervaren Technische Projectmanager op het gebied van infrastructuur die in staat is om diverse programma's te coördineren en deze zelfstandig uit te voeren. De functie valt binnen de afdeling ICT Services binnen het Concern ICT. Binnen deze afdeling worden aantal cruciale projecten uitgevoerd op het gebied van infrastructuur, migraties en applicatie uitrol. Voor de regievoering en aansturing alsmede de benodigde overall borging van de deze kennisgebieden, is de Senior Technisch Projectmanager de 'linkin pin' naar alle stakeholders. Immers hij/zij zal het hoger management tijdig en juist moeten kunnen informeren en adviseren alsmede een adequate regievoering naar de interne organisatie, leveranciers en hostingpartijen kunnen bewerkstelligen wanneer dit vereist wordt. Een hoge mate van zelfstandigheid en het kunnen nemen van beslissingen is een absolute must in deze functie. Daarnaast dient de Technisch Project manager zijn sporen hebben verdient in het vakgebied zelf als het gaat om de te gebruiken technieken en hands-on werkervaring op het gebied van migraties, hosting, infrastructuur, software applicaties en koppelingen, opgedaan binnen grote complexe organisaties ten einde de juiste beslissingen te kunnen maken alsmede de inhoud te kunnen begrijpen. 

Specifieke taken, verantwoordelijk- en vaardigheden:

· Lid van het MT inzake het projectportfolio.
· Coördineren van een aantal infrastructurele projecten.
· Rapporteren over deze projecten/programma's aan hoger management en directie.
· Overall leidinggeven aan multidisciplinaire teams waartoe ook samenwerking en sturing op externe leveranciers behoort.
· In staat om in voorkomende gevallen zelfstandig beslissingen te nemen binnen de afgesproken kaders.
· Goed kunnen schakelen tussen techniek en organisatie. Moet in staat zijn om de technische oplossingen uit te leggen en kunnen overbrengen aan niet specialisten, zodat een voor de eindklant optimale keuze gemaakt kan worden.
· Het is noodzakelijk om een brede kennis van de beschikbare technische mogelijkheden c.q. trends, zoals cloud, te hebben. Dit om voorstellen van de leveranciers en eisen vanuit de organisatie te kunnen matchen

Sr. Testmanager DWH per 5 december
(13-08-2016 13:30)
Odijk, Temployeenet bv
Voor onze directe opdrachtgever waar wij reeds meerdere medewerkers hebben geplaatst, 
zoeken wij de volgende kandidaat :
 
Functienaam   :   Sr. Testmanager BI / DWH per 5 december  (M/ V)
 
Wij zoeken een Sr. Testmanager BI / DWH met minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als testmanager, zoals dit begrip bij TMAP/ISTQB gehanteerd wordt met minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in BI trajecten, waarvan minimaal 1 jaar als testmanager.
Aantoonbare kennis van data migratie in de afgelopen twee jaar en minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen de overheid is ook een EIS !
 
IDEAAL VOOR EEN KANDIDAAT DIE VAN BAAN WIL VERANDEREN OF ZPP’er WIL WORDEN.
 
Werklocatie         :    Odijk
 
Geplande start    :     5 december        (toch gaarne ZSM uw reactie !)
 
De start kan pas plaatsvinden zodra de door TemployeeNet geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. Dit kan enige tijd in beslag nemen en kandidaat dient hier rekening mee te houden. (geschatte duur 6 tot 14 weken, afhankelijk van soort screening)
Echter bij sommige functies mogen kandidaten van TemployeeNet reeds starten gedurende de looptijd van de screening ! Dus indien mogelijk ook eerder dan 5 december !
 
Duur                   :     minimaal ÉÉN JAAR !    (+ optie op verlenging)
 
Uren per week     :    36 uur               (verdeeld over 4 of 5 dagen per week)
 
Verloning via onze eigen loonadministratie is mogelijk en kosteloos. Indicatie 8.000,-- BpM gebaseerd op een 36 urige werkweek, 8 % vakantiegeld, opbouw vakantiedagen, woon/werk reiskosten 19 cent per km of (indicatie) 80 Euro p/u zpp’er met een geldige VAR 2016. H.e.e.a. afhankelijk v/h het aantal jaren juiste werkervaring, opleidingen en certificeringen. Vanwege de relatieve haast van onze opdrachtgever met de afronding van deze selectie nog in deze maand augustus, ontvangen wij gaarne zsm uw CV voor dinsdag 23 augustus 09.00 uur !
 
Note :
 
Selectiegesprekken zijn REEDS gepland op dinsdag 30 augustus. Op deze dag (op een vooraf reeds bepaald tijdstip) moet je aanwezig kunnen zijn. Dus eind augustus weet je reeds of je per 5 december kan beginnen. Ideaal ivm een evt opzegtermijn !
 
Opdracht omschrijving
 
Binnen het Politiedienstencentrum (PDC) zijn wij op zoek naar een Senior Testmanager Datawarehouse. Het PDC levert diverse diensten levert ter ondersteuning aan de operatie.
 
Het PDC bestaat uit de volgende diensten:
- Dienst HRM (Human Resource Management)
- Dienst FM (Facility Management)
- Dienst Fin (Financiën)
- Dienst IM (Informatiemanagmeent)
- Dienst ICT (Informatie en communicatie technologie)
- Dienst Com (Communicatie)
 
De dienst ICT is onderverdeeld in een aantal sectoren:
- Sector PPI
- Sector MDC
- Sector ICT Ondersteuning
- Sector Levering
- Sector Ontwikkeling
 
Naast dat de sector Ontwikkeling zorgdraagt voor ontwikkeling van applicaties is hier het testcentrum ondergebracht, dat verantwoordelijk is voor het (ketenbreed) testen van software applicaties, infrastructurele bouwblokken en datawarehouse systemen. Door dit brede verantwoordelijkheidsgebied wordt intensief samengewerkt met de sectoren Levering en PPI. Het testen van nieuwe ICT-infrastructuur en applicaties of andere toepassingen wordt projectmatig uitgevoerd onder verantwoording van testmanagers van het Testcentrum.
 
Doelstelling
Het testen van nieuwe ICT-infrastructuur en applicaties of andere toepassingen.
 
Verantwoordelijkheden
- De testmanager is verantwoordelijk voor de tijdige vormgeving en uitvoering van alle testen tot en met de technische acceptatie omgeving.
- Uitvoering van het testplan waaronder inrichting, bemensing van en operationele leiding aan de testorganisatie, beschikbaarstelling infrastructuur, kwaliteitszorg alle testsoorten en de uitvoering van een optimaal testproces.
- Verzamelen en integreren van alle acceptatiecriteria en andere randvoorwaarden van alle relevante stakeholders, teneinde de kwaliteit te bewaken van de op te leveren systemen aan de ontvangende afdelingen.
 
Vakmatige taken
- Zorgdragen voor planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaten voor de eigen testtrajecten.
- Zorgdragen voor het opstellen, verkrijgen van goedkeuringen en onderhouden van het testplan, waaronder risicoanalyse en teststrategiebepaling, opstelling en bewaking van testplanning en testbegroting, specificatie testorganisatie en testinfrastructuur.
- Bijdrage leveren door kennisoverdracht om het testen continu verder te professionaliseren
- Kwantitatief de gevolgen in kaart brengen, indien afgeweken wordt van de opgestelde testplannen;
- Faciliteren van de lijnmanager bij personele gesprekkencyclus.
- Mede invulling geven aan het verbeteren van de processen en het implementeren van best practises.
- Vakinhoudelijk coachen van medior testmanager en testcoördinatoren.
 
Leidinggevende taken
- Leiden van grotere en complexere ICT gerelateerde testtrajecten.
- Operationeel leiding geven aan c.q. functioneel aansturen van testgroepen die zijn samengesteld uit meerdere disciplines.
 
# Contacten zijn zowel intern als extern en de inzet is in de lijn
 
 
Omschrijving juiste, ideale  kandidaat :
 
Wij zijn bij voorkeur op zoek naar een kandidaat met een HBO/academisch werk- en denkniveau die goed in staat is te schakelen tussen het overzicht houden en indien nodig even de diepte in te duiken. Dit zal tijdens het intakegesprek getoetst worden. Ook is het vereist dat de kandidaat Tmap of ISTQB gecertificeerd is, maar wat echt van belang is, is dat de persoon in staat is het gedachtengoed dat daarin behandeld wordt in de praktijk te brengen. Tijdens het intakegesprek zal hierop getoetst worden middels cases. De ervaring leert dat sommige kandidaten die wel gecertificeerd zijn, de methodieken niet hebben toegepast in hun dagelijks werk, en in het intakegesprek daardoor vastlopen. De kandidaat moet een stevige persoonlijkheid zijn, die snel kan schakelen en kan inspringen op onverwachte situaties.
 
Opleiding
- Afgeronde erkende Prince2 Foundation en of Practitioner is een wens.
 
Werkervaring
- Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als testmanager, zoals dit begrip bij TMAP/ISTQB gehanteerd wordt is een eis.
- Aantoonbare werkervaring (minimaal 1 jaar) als testmanager met Dataware House trajecten PLUS minimaal 5 jaar ervaring
  in BI-trajecten is een eis.
- Aantoonbare kennis van data migratie in het afgelopen twee jaar is een eis.
- Minimaal 1 jaar ervaring binnen de overheid is een eis.
- 3 jaar aantoonbare opgedane (werk)ervaring met Tmap / ISEB in de afgelopen 5 jaar.
- 3 jaar aantoonbare opgedane kennis en ervaring als testmanager met Dataware House trajecten in de afgelopen 5 jaar.
- Ervaring met externe leveranciers.
 
Vereiste persoonlijke vaardigheden.
- Organisatievermogen
- Doorzettingsvermogen
- Overtuigingskracht
- Stressbestendigheid
- Samenbindend leiding geven.
 

Programmacoördinator Infrastructurele ICT Projecten
(12-08-2016 16:00)
Amsterdam, Temployeenet bv
Voor onze directe opdrachtgever waar wij reeds zaken mee doen, zoeken waar wij de volgende kandidaat :
 
Functienaam      :  Programmacoördinator Infrastructurele ICT Projecten      ( M / V)
 
Wij zoeken een Programmacoördinator Infrastructurele ICT Projecten met minimaal 7 jaar van de laatste 10 jaar aantoonbare werkervaring als Senior technisch projectmanager op het gebied van infrastructuur, migraties en applicatie uitrol in de afgelopen 10 jaar. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het leiden van multidisciplinaire projecten in een complexe omgeving in de afgelopen 5 jaar.
 
Werklocatie        :       Amsterdam
 
Geplande start    :       22 augustus (GAARNE ZSM UW REACTIE !)
 
Verwachte duur   :      minimaal 6 maanden     ( + optie op verlenging !)
 
Uren per week     :     40,  minimaal 36 uur       (verdeeld over 5 dagen per week)
 
Verloning via onze eigen loonadministratie is mogelijk en kosteloos. Indicatie 8.000,-- BpM gebaseerd op een 40 urige werkweek, 8 % vakantiegeld, opbouw vakantiedagen, woon/werk reiskosten 19 cent per km of (indicatie) 85 Euro p/u zpp’er met nog een geldige VAR 2016 ! H.e.e.a. afhankelijk v/h het aantal jaren werkervaring, juiste kennis, opleidingen en certificeringen. Vanwege de haast van onze opdrachtgever met de afronding van deze selectie, ontvangen wij gaarne ZSM uw CV voor maandag 15 augustus 17.00 uur  !
 
Note :
 
De selectiegesprekken zijn reeds gepland op donderdag 18 augustus. Op deze dag  (op een vooraf reeds bepaald tijdstip) moet u aanwezig kunnen zijn !
 
Organisatie :
 
Concern ICT is verantwoordelijk voor het in stand houden en ontwikkelen van het ICT landschap. Naast regie- en beleidstaken, is Concern ICT verantwoordelijk voor het in opdracht van de bedrijfsonderdelen beheren, ontwerpen en (laten) ontwikkelen van de ICT applicaties. De
uitvoerende ICT taken zijn uitbesteed.
 
Opdracht & werkzaamheden
 
Wij zoeken voor Concern ICT een hands on ervaren Programmacoördinator Infrastructurele Projecten die in staat is om diverse programma’s te coördineren en deze zelfstandig uit te voeren. Binnen deze afdeling worden aantal cruciale projecten uitgevoerd op het gebied van infrastructuur, migraties en applicatie uitrol. Voor de regievoering en aansturing alsmede de benodigde overall borging van de deze kennisgebieden, is de Programmacoördinator Infrastructurele Projecten de Linkin Pin naar alle stakeholders. Kandidaat zal het hoger management tijdig en juist moeten kunnen informeren en adviseren alsmede een adequate regievoering naar de interne organisatie, leveranciers en hostingpartijen kunnen bewerkstelligen wanneer dit vereist wordt. Een hoge mate van zelfstandigheid en het kunnen nemen van beslissingen is een absolute must in deze functie. Daarnaast dient de Programmacoördinator Infrastructurele Projecten zijn sporen hebben verdient in het vakgebied zelf als het gaat om de te gebruiken technieken en hands-on werkervaring op het gebied van migraties, hosting, infrastructuur, software applicaties en koppelingen, opgedaan binnen grote complexe organisaties ten einde de juiste beslissingen te kunnen maken alsmede de inhoud te kunnen begrijpen.
 
Specifieke taken, verantwoordelijk- en vaardigheden:
 
- Lid van het MT inzake het projectportfolio.
- Coördineren van een aantal infrastructurele projecten.
- Rapporteren over deze projecten/programma’s aan hoger management en directie.
- Overall leidinggeven aan multidisciplinaire teams waartoe ook samenwerking en sturing op externe leveranciers behoort.
- In staat om in voorkomende gevallen zelfstandig beslissingen te nemen binnen afgesproken kaders.
- Goed kunnen schakelen tussen techniek en organisatie. Moet in staat zijn om de technische oplossingen uit te leggen en kunnen overbrengen aan niet specialisten, zodat een voor het Concern ICT optimale keuze gemaakt kan worden.
 
Taakomschrijving :
 
De functie draagt direct bij een aan de productie, waarbij het resultaat gerelateerd is aan ondersteuning van het lijnmanagement dan wel de functionele lijn.
 
- Bepaalt samen met de opdrachtgever de projectdoelstellingen en – strategie.
- Formuleert projectplan, bestaande uit meerdere deelprojecten, voor zeer complexe projecten met meerdere ICT invalshoeken.
- Onderhoudt contacten met externe partijen, waarbij rekening gehouden moet worden met uiteenlopende belangen.
- Is verantwoordelijk voor een zeer complex project met groot projectbudget en hoog risico.
- Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project conform overeengekomen opdracht.
- Coacht en stuurt van minimaal 20 projectmedewerkers en/of projectleiders van een projectorganisatie en coördineert activiteiten.
- Betrekt bij het uitvoeren van het projectplan diverse materiedeskundigen.
- Bouwt en onderhoudt zelfstandig een vertrouwensbasis met de bij het project betrokken personen/ opdrachtgevers.
- Ondersteunt de lijn bij implementatie van het project resultaat.
- Levert actief bijdragen aan de verdere professionalisering van projectmanagement binnen Concern ICT naast lopende projectverantwoordelijkheden.
- Onderhoudt contacten met externe partijen waaronder andere bedrijfsonderdelen en ketenpartners.
- Creërt randvoorwaarden voor projectsucces door middel van:
# Mitigeren risico’s
# Werken onder architectuur
# Draagt zorg voor juiste in beheer name
-  Coached en begeleid, vanuit de eigen specifieke deskundigheid, collega projectleiders en– managers.
 
 
Omschrijving juiste kandidaat :
 
Het is noodzakelijk om een brede kennis van de beschikbare technische mogelijkheden c.q. trends, zoals cloud, te hebben. Dit om voorstellen van de leveranciers en eisen vanuit de organisatie te kunnen matchen.
 
Academische werk- en denkniveau met aantoonbare ervaring op gebied van project management. Een afgeronde WO opleiding met accent op Bedrijfskunde of Bestuurlijke Informatiekunde.
 
- Minimaal 7 jaar van de laatste 10 aantoonbare werkervaring als Senior technisch projectmanager op het gebied van infrastructuur, migraties en applicatie uitrol in de afgelopen 10 jaar.
- Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het leiden van multidisciplinaire projecten in een complexe omgeving in de afgelopen 5 jaar.
- Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen een met het werken in grote complexe administratieve demand- en supply organisaties in de afgelopen 10 jaar.
- Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met aansturing van Hosting partijen in de afgelopen 5 jaar.
- Aantoonbare kennis op het gebied van (IT)security en een recentelijke afgeronde opleiding op het niveau van Certified Information Systems Security Professional (CISSP).
- Minimaal één recent aantoonbare opdracht, uitgevoerd in de afgelopen 3 jaar, migreren naar een cloud omgeving, minimaal 20 applicaties.

SAS Enterprise Guide-ontwikkelaar
(12-08-2016 16:00)
Voor een klant zijn wij op zoek naar... Functie: medior/senior SAS Enterprise Guide-ontwikkelaar Locatie: Amsterdam Startdatum: zo snel mogelijk / in ieder geval voor 1 september Periode: 2 maanden + optie tot verlenging Inzet per week: 40 uur per week Opleidingsniveau: HBO+ Het betreft een uitdagende klus waarbij in korte tijd als gevolg van een migratie naar een nieuw bronsysteem SAS EG rapporten opnieuw gebouwd moeten worden...

Consultant migratie imports/exports
(12-08-2016 12:30)
Functie: Voor de Inspectie Leefomgeving en Transport zijn we op zoek naar een Consultant migratie imports/exports Plaats in de organisatie/werkgebied: De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport...

Consultant migratie imports/exports
(12-08-2016 11:00)
Opdracht voor Consultant migratie imports/exports in Diverse locaties voor Zelfstandig Professional. Meer info op www.headfirst.nl.

Packager / intaker
(11-08-2016 16:00)
Onder leiding van het Programma ICT Centraal is gestart met de voorbereiding voor de migratie van de circa 15.000 werkplekken naar een Windows 7/Citrix-omgeving. Daarbij hoort het centraliseren van alle ICT-infrastructuur, het overhevelen van het applicatielandschap, het overdragen van de beheertaken en de overdracht van financiën...

Projectmanager Infrastructuur
(11-08-2016 13:30)
Onze opdrachtgever is op zoek naar een hands on zeer ervaren Technische Projectmanager op het gebied van infrastructuur die in staat is om diverse programma’s te coördineren en deze zelfstandig uit te voeren. Binnen de afdeling worden aantal cruciale projecten uitgevoerd op het gebied van infrastructuur, migraties en applicatie uitrol...

Senior Testmanager Datawarehouse
(10-08-2016 16:00)
Voor onze eindklant de Politie in Odijk zijn wij op zoek naar een Senior Testmanager Datawarehouse Heb jij minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als testmanager? Minimaal 3 jaar ervaring met TMAP/ISTQB? Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in BI trajecten, waarvan minimaal 1 jaar als testmanager? Aantoonbare kennis van data migratie in de afgelopen twee jaar? En minimaal 1 jaar ervaring binnen de overheid? Lees dan verder! Bij de Nationale Politie heeft T2 de afgelopen vijf jaar als mantelleverancier meer dan 100 professionals gedetacheerd waarvan vele via freelance...

Projectmanager Data-Migratie
(10-08-2016 10:30)
- Ervaring op het gebied van datamanagement en databeleid, niet alleen IT georiënteerd maar ook inzicht in wat er opgezet en geregeld moet worden om datamanagement in de organisatie te verankeren; - Datamigratie begeleiden met proceseigenaren, masterdata-eigenaren, en project managers (matrix verantwoordelijkheid); - Liaison tussen business owners, project managers, IT, testmanager en change manager; - Substantiële ervaring in datamigratie-trajecten; - Verzamelen en uitvoeren datamigratie; - Plannen en bewaken van de planning van de datamigratie; - Overzicht hebben over en bewaken datamigratie tussen systemen; inzicht in relaties/interfaces en frequentie daarvan; - Overzicht en kennis van complexe IT landschappen; - Bewaken en opzetten condities en afspraken datamigratie: data cleansing, naamgevingconventies, uitgangspunten, assumpties, etc...

XFB Interface Specialist (QR4056)
(09-08-2016 12:00)
Amsterdam, Qualogy Resources
Functie: XFB Interface Specialist (QR4056) 
Start: 1-9-2016, 36 uur per week 
Periode: 3 mnd+ 
Omgeving: Amsterdam 
 
Omschrijving: 
Voor onze klant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een XFB interface specialist voor de migratie van 130 interfaces in een internationale en uitdagende omgeving
 
Als interface specialist lever je een bijdrage aan een belangrijke data center migratie. Voor onze klant moet een grote groep interfaces voor risk data worden gemigreerd naar het XFB protocol.
Je draagt daarbij aan de voorbereiding en implementatie van verschillende groepen interfaces in een internationale omgeving.

Naast je technische kennis en vaardigheden ben je ook communicatief vaardig om met je internationale collega's in vele verschillende situaties tot een succesvolle migratie oplossing te komen.  
 
Profiel
- Kundig in de migratie en implementatie van XFB interfaces
- Communicatief vaardig in de Nederlandse en Engelse taal
- Zelf organiserend 

Freelance opdracht: XFB Interface Specialist (QR4056)
(09-08-2016 12:00)
Functie: XFB Interface Specialist (QR4056) Start: 1-9-2016, 36 uur per week Periode: 3 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze klant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een XFB interface specialist voor de migratie van 130 interfaces in een internationale en uitdagende omgeving Als interface specialist lever je een bijdrage aan een belangrijke data...

Functional Analysts - Machelen
(09-08-2016 11:30)
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">•</span><span class="Apple-tab-span" data-mce-style="white-space: pre;" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; white-space: pre;"> </span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Ze zoeken meerdere personen want er zitten verschillende projecten in de pijp</span></p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">•<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre" data-mce-style="white-space: pre;"> </span>Eerste project: een migratie van de tool waar al hun auto in zitten (bestellingen, herstellingen…) die nu in ...